Tvilsomme tall om trygdesvindel

Kulturdepartementet, Anniken Huitfeldt, statsråd.  Foto: Ilja C. Hendel

SPRIKENDE OPPFATNINGER: Trygdesvindel koster seks milliarder kroner i året, fortalte arbeidsminister Anniken Huitfeldt på en pressekonferanse før påske. Svindeltallet hun presenterte, bygger på antakelser fra et fåtall fagfolk med til dels svært sprikende oppfatninger. Foto: Ilja C. Hendel ©Ilja C. Hendel

Nyheten om at Norge trygdesvindles for seks milliarder kroner i året, fikk store oppslag i norske medier. Men tallet er svært usikkert og bygger mer på antakelser enn på fakta.

For å beregne omfanget av trygdesvindel har Proba samfunnsanalyse brukt en såkalt ekspertpanelmetode. Det betyr at en liten gruppe fagfolk, de fleste ansatt i Nav, har anslått svindelomfanget. Deretter har Proba beregnet et gjennomsnitt av disse anslagene.

Stor enighet om omfanget

Med denne metoden kan en sterkt avvikende oppfatning fra én person drive svindeltallet kraftig i været. Det har skjedd i anslaget over svindel med uførepensjon, som ifølge Proba-rapporten er den ordningen det svindles mest med. Anslaget for denne ordningen bygger på vurderingene til et ekspertpanel på ni personer, hvorav sju jobber i Nav.

Åtte av deltakerne i dette ekspertpanelet anslo i gjennomsnitt at svindel utgjør 3,2 prosent av det samlede beløpet som utbetales i uførepensjon. Den niende deltakeren mente svindelandelen var omtrent fem ganger så høy, på hele 15 prosent.

Avvikende anslag drev svindeltallet i været

Basert på antakelsene til de åtte mest samstemte fagfolkene ville anslaget over svindel med uførepensjon ligget på 1,8 milliarder kroner i året. Det sterkt avvikende anslaget fra den niende paneltakeren gjorde imidlertid at svindelanslaget ble 700 millioner kroner høyere, på hele 2,5 milliarder kroner.

Proba påpeker i sin rapport at dette anslaget er svært usikkert på grunn av den store uenigheten blant ekspertene.

Denne artikkelen sto på trykk i Velferd 3-2013. Elektronisk utgave kan kjøpes her.

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler