Kronikk: Kvalifiseringsprogrammet skyter bom:

Treffer dem som trenger det minst

DEKKER OVER: «Kvalifiseringsprogrammet er med på å dekke over hvor mange arbeidsuføre sosialhjelpsmottakere vi har,» skriver sosialarbeider Annbjørg Lyssand i kronikken som kan leses i sin helhet i Velferd 8-2012.

DEKKER OVER: «Kvalifiseringsprogrammet er med på å dekke over hvor mange arbeidsuføre sosialhjelpsmottakere vi har,» skriver sosialarbeider Annbjørg Lyssand i kronikken som kan leses i sin helhet i Velferd 8-2012. Illustrasjon: M. M. Malvin ©M. M. Malvin

Kvalifiseringsprogrammet er omtalt som regjeringens viktigste tiltak mot fattigdom. Programmet er en kjempesatsing som ikke treffer, skriver sosialarbeider Annbjørg Lyssand i denne kronikken.

Innføringen av kvalifiseringsprogrammet har gjort det vanskeligere for sosialarbeiderne å hjelpe de brukerne som trenger dem mest, nemlig brukere med sammensatte behov. Derfor kan de som absolutt ikke er aktuelle for arbeidsmarkedet, nå oppleve å få mindre hjelp enn før.

Kvalifiseringsprogrammet blir omtalt som den store fattigdomssatsingen til regjeringen. Programmet ble innført høsten 2007. Etter hvert som kommunene fikk opprettet Nav-kontor, skulle også den kommunale delen av Nav-kontoret starte opp med kvalifiseringsprogram. Hver kommune får hvert år et måltall og økonomisk tilskudd i henhold til oppnådde måltall.

Min bakgrunn for å skrive om kvalifiseringsprogrammet er at jeg har arbeidet i den kommunale sosialtjenesten i 18 år. Jeg har for det meste arbeidet i forskjellige prosjekt med fokus på å hjelpe sosialhjelpsmottakere over på andre inntekter. I om lag tre år, i to forskjellige kommuner, har jeg arbeidet med kvalifiseringsprogrammet.

En kjempesatsing som ikke treffer

Kvalifiseringsprogrammet består, veldig kort fortalt, av en obligatorisk og stor byråkratisk del med mye papir og rapportering, som tar mye tid. Det er sterkt fokus på å finne deltakere som kan ha mulighet for å komme i arbeid innen to år, helst dem som kan gå rett inn i et arbeidsmarkedstiltak.

Kvalifiseringsprogrammet gjør at det brukes for mye ressurser i sosialtjenesten på dem som trenger det minst. Det fører til at vi ikke når Nav-reformens målsetting om å ivareta bedre de brukerne som har sammensatte behov. Kvalifiseringsprogrammet er en kjempesatsing som ikke treffer.

Les hele kronikken i Velferd 8-2012, side 24-26. Elektronisk utgave kan kjøpes her.

Kronikken er skrevet av Annbjørg Lyssand, sosialarbeider i Bergen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler