Tillitsvalgte i Nav boikotter ny IA-avtale

NØLING: – Nav kan ikke gjemme seg bak et intensjonsvedtak om lokal forankring av IA-avtale, sier NTL-tillitsvalgte Anne Veflingstad og Harald Langstad.

NØLING: – Nav kan ikke gjemme seg bak et intensjonsvedtak om lokal forankring av IA-avtale, sier NTL-tillitsvalgte Anne Veflingstad og Harald Langstad. Foto: Elisabeth Arnet ©Elisabeth Arnet

NTL Nav vil ikke underskrive noen ny sentral IA-avtale i Nav fra nyttår. – Vi vil presse fram lokal forankring av IA-avtaler i Nav. Først da kan vi håpe på resultater. I dag sliter Nav med å leve opp til idealene som IA-bedrift, sier NTL-tillitsvalgt Harald Langstad.

På representantskapsmøte i mai vedtok NTL Nav nytt prinsipp- og handlingsprogram. Der står det at NTL Nav vil arbeide for at IA-avtale ikke skal inngås sentralt, men på hvert enkelt forhandlingssted.

– Den sentrale avtalen utløper til nyttår. Uten oss blir det ikke en ny, sentral IA-avtale i Nav. Da må hvert ledd i organisasjonen tegne egne IA-avtaler med utgangspunkt i den enkelte enhetens utfordringer, sier Langstad, som er leder av NTL Nav Akershus.

Ikke nådig

Selv begynte han å jobbe i Nav nettopp fordi han er opptatt av IA-arbeid og arbeider i dag ved Arbeidslivssenteret i Akershus ved siden av jobben som tillitsvalgt. Han er ikke nådig i sin kritikk av Nav som IA-bedrift.

– Som forvalter av IA-arbeidet råder vi bedrifter til å forankre IA-avtalen ute i bedriftene for å komme nærmere de ansatte. Men IA-bedriften Nav har til nå ikke lyttet til sine egne råd. I stedet har de valgt å gjemme seg bak et intensjonsvedtak om lokal forankring, men uten at vi har sett resultater av det, sier Langstad.

I en organisasjon med 16 000 ansatte holder det ikke med en intensjonsavtale, mener han.

– I dag er det for mange enheter som bare kopierer direktoratets sentrale IA-avtale. Det gir ikke godt IA-arbeid, understreker Langstad.

Les hele saken i magasinet Velferd 8-2014. Klikk her for elektronisk utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler