Statistisk sentralbyrå:

Tilbakeviser skremmebilde av utenforskap

MISVISENDE BILDE: Medienes oppslag om at 600 – 800 mennesker står utenfor arbeidslivet gir et misvisende bilde av virkeligheten. Færre enn 400 000 nordmenn i arbeidsfør alder er passive mottakere av velferdsytelser, ifølge Statistisk sentralbyrå.

MISVISENDE BILDE: Medienes oppslag om at 600 – 800 mennesker står utenfor arbeidslivet gir et misvisende bilde av virkeligheten. Færre enn 400 000 nordmenn i arbeidsfør alder er passive mottakere av velferdsytelser, ifølge Statistisk sentralbyrå. Skjermdump fra nettavisen NA24

Norske medier rapporterer jevnlig at 600 – 800 000 nordmenn har falt ut av arbeidslivet. Det reelle tallet er langt lavere, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå.

– 700 000 mennesker i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, fortalte NRK-journalist Per-Arne Bjerke med bekymret røst i radioprogrammet Politisk kvarter i midten av juni. Samme tall formidlet det konservative nettstedet Minerva i slutten av juli:

«Til tross for enorme naturrikdommer og sterke statsfinanser etterlater Stoltenberg en samlet arbeidsstyrke hvor mer enn 700 000 mennesker i arbeidsdyktig alder er utenfor arbeidsmarkedet», skrev samfunnsøkonom Erik Storelv i en oppsummering av Stoltenbergs år ved makten.

Misvisende tall

NRK-journalist Bjerke og samfunnsøkonom Storelv føyer seg inn i en lang rekke av journalister, politikere, næringslivsledere og samfunnsdebattanter som maler et dystert bilde av et økende «utenforskap» i arbeidslivet. De bruker litt ulike tall, men vanligvis plasseres mellom 600 000 og 800 000 nordmenn i «utenforskapet».

Slike tall gir imidlertid en misvisende framstilling av virkeligheten i dagens Norge. Tallknusere i Statistisk sentralbyrå (SSB) har analysert statistikk over arbeidsdeltakelse og velferdsytelser og har kommet til følgende konklusjon:

Færre enn 400 000 nordmenn i arbeidsfør alder er passive mottakere av velferdsytelser.

Kombinerer arbeid og trygd

Om lag 780 000 nordmenn i alderen 15 – 66 år mottar ulike velferdsytelser, som dagpenger, sykepenger, AFP, attførings- og uførestønader, sosialhjelp og kontantstøtte, ifølge SSB-rapporten «Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet».

Mange mottakere av velferdsytelser deltar imidlertid også i arbeidslivet, påpeker rapporten.

Les hele artikkelen i magasinet Velferd 5-2013. Elektronisk oppgave kan kjøpes her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler