Skjerper kampen mot trygdesvindel

ALVORLIG KRIMINALITET: ‒ Trygdesvindel er alvorlig økonomisk kriminalitet og misbruk av fellesskapets penger, fastslår arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

ALVORLIG KRIMINALITET: ‒ Trygdesvindel er alvorlig økonomisk kriminalitet og misbruk av fellesskapets penger, fastslår arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Foto:Tore Sinding Bekkedal/Arbeiderpartiet ©Arbeiderpartiet

Nav har anmeldt trygdesvindel for bort imot 120 millioner kroner hittil i 2012. Det er en økning på over 40 prosent på to år. Nå varsler arbeidsminister Anniken Huitfeldt nye tiltak mot slik svindel.

655 personer er anmeldt for å ha svindlet til seg i alt 117 millioner trygdekroner i løpet av de åtte første månedene i år. Det anmeldte beløpet er fire millioner kroner høyere enn i samme periode i fjor og 34 millioner høyere enn for to år siden, viser tall fra Nav.

Det anmeldte svindelbeløpet har dermed økt med hele 44 prosent i løpet av to år.

 Antall anmeldelser har gått ned fra 2011 til 2012, men det gjennomsnittlige beløpet i anmeldelsene har økt kraftig – fra om lag 40 000 kroner i fjor til 178 000 kroner i år.

– Vi prioriterer de største sakene til politiet, men krever pengene tilbake i alle trygdemisbrukssaker. Også personer som har svindlet mindre beløp risikerer politianmeldelse, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Mest svindel med dagpenger

Mer enn halvparten av sakene Nav har anmeldt i år, dreier seg om svindel med dagpenger. I alt dreier det seg om 354 saker der det samlede svindelbeløpet er på om lag 45 millioner kroner.

Svindel med dagpenger og uførepensjon har økt mest fra 2011 til 2012. Det anmeldte svindelbeløpet på disse to områdene økte med om lag 7,5 millioner kroner i årets første åtte måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

Huitfeldt skjerper kampen

‒ Trygdesvindel er alvorlig økonomisk kriminalitet og misbruk av fellesskapets penger, fastslår arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Hun varsler at innsatsen mot slik svindel skal trappes opp.

‒ Nav er blitt stadig bedre til å avdekke trygdesvindel, og nå vil etaten få bedre våpen i kampen mot trygdesvindel, sier statsråden.

Presisering av adgangen til å samkjøre offentlige registre, legitimasjonsplikt hos legen, innhenting av opplysninger direkte fra revisor og rapportering fra utlendingsmyndighetene om blant annet avslag på oppholdstillatelse er blant tiltakene som regjeringen vil fremme for Stortinget i løpet av høsten.

Anmeldt beløp i årets første åtte måneder

       
 

2010

2011

2012

I alt

80 916 026

112 547 146

116 851 868

Arbeidsavklaringspenger**

14 050 823

16 991 318

16 992 183

Barnetrygd

2 076 097

3 306 072

3 692 982

Dagpenger

27 143 030

41 795 745

45 240 216

Enslig forsørger-stønad

11 448 997

20 764 156

15 560 614

Foreldrepenger/
engangsstønad

617 167

1 681 148

1 698 353

Sykepenger

8 357 074

16 073 630

17 295 670

Uførepensjon

14 355 174

9 462 289

13 498 112

Annet

2 867 664

2 472 788

2 873 738

 **Den 1. mars 2010 ble tidsbegrenset uførepensjon, rehabiliteringspenger og attføringsytelser erstattet med arbeidsavklaringspenger.

Anmeldte saker i årets første åtte måneder

 

2010

2011

2012

I alt

626

845

687

Arbeidsavklaringspenger**

122

104

82

Barnetrygd

38

57

42

Dagpenger

299

438

354

Enslig forsørger-stønad

52

102

66

Foreldrepenger/engangsstønad

7

12

11

Sykepenger

40

71

79

Uførepensjon

38

26

29

Annet

30

35

24

       

Antall saker er høyere enn antall anmeldte personer fordi flere personer er anmeldt for bedrageri av flere ytelser, for eksempel både sykepenger og uførepensjon. Områder med få saker er slått sammen til "annet".

Kilde: Nav

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler