Satser på seniorer – men vet ikke om det virker

LITE KOMPETANSEUTVIKLING: Arbeidsgivernes tilbud til seniorer omfatter i liten grad tiltak for å motivere til videre kompetanse- og karriereutvikling. Færre enn hver tredje arbeidsgiver tilbyr slike tiltak, forteller Fafo-rapporten.

LITE KOMPETANSEUTVIKLING: Arbeidsgivernes tilbud til seniorer omfatter i liten grad tiltak for å motivere til videre kompetanse- og karriereutvikling. Færre enn hver tredje arbeidsgiver tilbyr slike tiltak, forteller Fafo-rapporten. Illustrasjonsfoto: Shutterstock ©Shutterstock

Norske arbeidsgivere iverksetter stadig flere tiltak for å ta vare på eldre arbeidstakere. Men overraskende få har undersøkt om tiltakene har noen effekt.

Stadig flere virksomheter har ordninger som skal stimulere seniorer til lengre yrkeskarrierer. Flere enn før har tiltak for å forebygge sykdom og utbrenthet. Og et økende antall arbeidstakere får tilbud om seniorgoder som redusert arbeidstid, bonuser og høyere lønn.

Økningen i seniortiltak kommer fram i rapporten «Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv», fra forskningsstiftelsen Fafo.

Rapporten bygger på en undersøkelse blant 800 norske virksomheter med over ti ansatte høsten 2013 og tilsvarende undersøkelser fra 2010 og 2005.

Rivende utvikling

Det siste tiåret har det vært en rivende utvikling på det seniorpolitiske området, ifølge Fafo-rapporten. Men 23 prosent av virksomhetene oppga at de hadde en seniorpolitikk i 2005, var andelen økt til drøyt 68 prosent i 2013.

I 2005 hadde 59 prosent av virksomhetene konkrete tiltak rettet mot ansatte med helseproblemer og redusert arbeidsevne. I 2013 var andelen med slike tiltak økt til 73 prosent.

Andelen med tiltak for å forebygge helseproblemer og utbrenthet økte i samme periode fra 34 til 54 prosent.

Vet lite om effekt

– Tallene viser en reell vilje til å satse på egne seniorer. Spørsmålet er om tiltakene virker, sier forsker Tove Midtsundstad, som har skrevet rapporten.

Et flertall av lederne i virksomhetene mener selv at seniortiltakene har en effekt. Men overraskende nok har bare halvparten faktisk evaluert tiltakene, påpeker Fafo-rapporten.

– Uavhengige analyser har så langt ikke kunnet påvise nevneverdig effekt av seniortiltakene. Det har blant annet sammenheng med at tiltakene ikke har vært målrettet mot dem som faktisk er på vei ut av arbeidslivet, sier Midtsundstad.

Les hele saken i Magasinet Velferd nr. 5-2014.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler