Sprikende Nav-praksis:

Saksbehandlers holdninger kan avgjøre

RESTRIKTIV PRAKSIS: Nav har de siste årene blitt mer restriktiv når det gjelder å gi unge funksjonshemmede støtte til utdanning. Og praksis varierer fra Nav-kontor til Nav-kontor.

RESTRIKTIV PRAKSIS: Nav har de siste årene blitt mer restriktiv når det gjelder å gi unge funksjonshemmede støtte til utdanning. Og praksis varierer fra Nav-kontor til Nav-kontor. Illustrasjon: Henning Smogeli ©Henning Smogeli

Unge funksjonshemmedes mulighet for å få støtte til utdanning kan avhenge av hvilket Nav-kontor de hører til og av saksbehandlerens holdninger. Systemet er ikke rettferdig, fastslår rapport.

Navs praksis spriker sterkt når det gjelder å gi støtte til utdanning for å få funksjonshemmede i arbeid. Regelverket gir stort rom for skjønn, og skjønnet praktiseres svært forskjellig fra Nav-kontor til Nav-kontor, viser rapporten «Hjelp eller barrierer?» fra forskningsinstituttet NOVA.

– Regelverket er ganske ullent, og det er stor variasjon i hvordan ulike saksbehandlere vurderer én og samme situasjon, sier forsker Lars Grue, som har skrevet rapporten sammen med NOVA-kollega Jon Erik Finnvold.

Rapporten tar for seg betingelsene for høyere utdanning og overgang til arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne. Den bygger blant annet på intervjuer med 30 Nav-ansatte i fire fylker og tar spesielt for seg praksis ved tildeling av arbeidsavklaringspenger.

Holdninger kan avgjøre

Intervjuene avdekker at mange Nav-ansatte har klare, og ulike, holdninger til å gi støtte til utdanning. Mens noen ser dette som et viktig virkemiddel for å få funksjonshemmede i arbeid, mener andre det er urettferdig overfor andre unge hvis unge funksjonshemmede får utdanning betalt av Nav.

«Når vi opplever hvor klart og tydelig informantenes egne synspunkter kommer frem i intervjuene, ser vi samtidig at skjønnsutøvelsen helt klart kan bli farget av den enkelte saksbehandlers personlige synspunkter», skriver Grue og Finnvold i rapporten.

«Systemet er ikke rettferdig», konkluderer de.

Les hele saken om Navs sprikende praksis overfor funksjonshemmede i magasinet Velferd 7-2014. Klikk her for elektronisk utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler