Rødgrønn motstand mot Nav-anbud

Nav og tiltaksbransjen

VIL BEGRENSE BRUKEN AV KOMMERSIELLE AKTØRER: Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, SVs Kirsti Bergstø og Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud. (Foto: Ragne B. Lysaker/Jo Straube/Arbeiderpartiet)

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Motstanden var sterk da regjeringen vedtok å sette ut Nav-tiltakene oppfølging og avklaring på anbud. Anbudsutsettingen har gitt store kommersielle aktører innpass i et milliardmarked der attføringsbedrifter og ideelle aktører tidligere har rådd grunnen.

Resultatene av anbudskonkurransene som ble gjennomført i 2015 og 2016, viser at skepsisen var velbegrunnet, mener sentrale rødgrønne politikere.

– Formålet var å få mer mangfold og flere aktører – private og ideelle. I stedet er det blitt færre aktører. De ideelle er nesten skviset helt ut. Store, til dels internasjonale konsern har kommet inn, konstaterer Rigmor Aasrud fra Arbeiderpartiet.

– Tomprat

Kirsti Bergstø fra Sosialistisk Venstreparti fastslår at partiet har fått rett i sine advarsler mot konkurranseutsetting:

– Snakket om mangfold er tomprat. Det som har skjedd, er at de store utkonkurrerer de små, og at de kommersielle utkonkurrerer de ideelle. Vi har fått ensretting, ikke mangfold.

«Det var naivt å tro at de ideelle skulle få en god plass.»
Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet

Utfallet av anbudskonkurransene er ikke overraskende, ifølge Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet.

– At det er blitt flere store kommersielle og mindre mangfold er som forventet. Det var naivt å tro at de ideelle skulle få en god plass.

De tre stortingsrepresentantene er alle medlemmer av Stortingets arbeids- og sosialkomite. Og alle tre vil ha tiltak for å begrense kommersielle aktørers rolle som leverandører av tjenester til Nav.

Omstridt anbudsvinner

Selskapet Din Utvikling ble den største vinneren i Navs-anbudskonkurranser. Selskapet har imidlertid fått mye kritikk for sin forretningsmodell. I steder for å ha egne ansatte, leier selskapet inn veiledere etter behov til oppdragene for Nav.

– Din Utviklings modell er en del av det nye arbeidslivet vi kjemper imot. Det er paradoksalt at de som skal få folk inn i arbeidslivet selv lever i et utrygt arbeidsliv, sier Kirsti Bergstø.

SV-politikeren påpeker at det er stilt spørsmål ved lovligheten av ansettelsesforholdene i Din Utvikling.

«Nav bør gjøre mer i egen regi. Det vil begrense bruken av eksterne leverandører.»
Rigmor Aasrud, Arbeiderpartiet

– Det kan være penger å spare på å inngå avtaler med private bedrifter som balanserer på kanten av loven. Men som samfunn taper vi på det.

Bergstø mener det må stilles klare krav til virksomheter som skal få kontrakter med det offentlige. Basis må være faste ansettelser, fastslår hun.

– Kriterier for tildeling av kontrakter må inkludere organisering og arbeidsvilkår for de ansatte. Forretningsmodellen må være en del av det man ser på. Arbeidsforhold er et viktig kriterium.

– Må stille flere krav

Også Arbeiderpartiet er kritisk til at et selskap som baserer seg på å bruke innleid arbeidskraft kan bli anbudsvinner.

I Stortingets spørretime 10. mai stilte Rigmor Aasrud spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om dette. Hauglie svarte da blant annet: «Etter regelverket for anskaffelser kan det som hovedregel ikke stilles krav til hvordan en leverandør organiserer virksomheten.»

Rigmor Aasrud mener regjeringen og Hauglie er for defensive.

– Den typen anbud og betingelser som er lagt ut nå, vil vi ikke ha. Det er ikke noe forbud mot å tjene penger i Norge, men vi vil se på mulighetene til å begrense profitten. Å stille klare krav til lønn, arbeidsvilkår og pensjon vil begrense hvor mye profitt man kan ta ut.

– Vanskelig å tette hullene

Per Olaf Lundteigen og Senterpartiet slutter seg til kritikken av Din Utvikling som storleverandør av tjenester til Nav. Lundteigen er imidlertid usikker på hvor langt man kan komme i kampen mot bruk av innleid arbeidskraft innenfor det rådende systemet.

– Jeg liker ikke Din Utviklings modell, men det er ikke ulovlig å leie inn folk. Det er mulighet til å innføre reguleringer, men kreativiteten blant de kommersielle aktørene er større enn evnen i det offentlige til å tette hullene. Det blir mer og mer krevende å holde kontroll når profittmulighetene er store.

«Velferdstjenester skal ikke gå med overskudd. De skal gi folk overskudd i form av et bedre liv.»
Kirsti Bergstø, SV

– EØS-avtalen er et hinder

EØS-avtalen er et hinder, blant annet fordi den begrenser mulighetene til å velge ideelle aktører framfor kommersielle, påpeker Lundteigen. Senterpartiet vil ut av EØS for å gi Stortinget større frihet til å bestemme hvilken politikk som føres.

Lundteigen mener hele anbudssystemet for Nav-tiltak må skrotes.

– Vi vil gå over fra anbud til avtaler med gode leverandører. Vi vil være bevisst på å bruke gode offentlige institusjoner og ideelle institusjoner. En kombinasjon av gode offentlig og ideelle aktører vil gi de beste og billigste løsningene.

Skepsis til argument om kvalitet

Regjeringen forsvarer anbudsutsettingen med at økt konkurranse gir bedre kvalitet og hevder at det allerede kan påvises gode resultater etter at Nav-tiltakene ble satt ut på anbud.

Kirsti Bergstø er imidlertid skeptisk til regjeringens argumenter om at økt konkurranse gir bedre kvalitet.

– Man sier at man vekter kvalitet høyere enn pris, men det er vanskelig å måle kvalitet. Det er ingenting som tyder på at konkurranse gir bedre kvalitet. Det kan like gjerne føre til at de som jobber godt, bukker under.

Også Rigmor Aasrud tviler på om kvaliteten blir bedre av å sette Nav-tjenester ut på anbud.

– Det er for tidlig å si om kvaliteten er blitt bedre eller dårligere. Men du trenger folk som er trygge på at arbeidsplassen er der i morgen om de skal gjøre en god jobb. Når du ser på et selskap som Din Utvikling, så stiller jeg meg tvilende til at det gir et godt tilbud til brukerne når man baserer seg på innleid arbeidskraft.

Siste fra Velferd.no

Forskning

Tre klare kriterier går igjen i hjelpetiltakene for barn og unge med størst effekt, viser ny forskning. At unge blir lyttet til er den viktigste suksessfaktoren, forteller SINTEF-forsker Line Melby.

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler