Fra ord til handling:

Ringer i vannet-prisen 2017: – Alle skal ha muligheter i arbeidslivet

Fra ord til handling

BEST PÅ INKLUDERENDE REKRUTTERING: Nina Melsom direktør arbeidsliv i NHO (t.v) delte ut prisen til personal- og kvalitetsleder Lisen Yde Christiansen og konsernleder Erik Osmundsen fra Norsk Gjenvinning. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.h) var også til stede. (Foto: Baard Fiksdal)

Norsk Gjenvinning Region Øst hedres med pris for sin inkluderende rekruttering. – Vi ser på mangfold som positivt, lønnsomt og en del av vårt samfunnsansvar, sier Norsk Gjennvinnings Ingrid Bjørdal.

Bedriften får Ringer i Vannetprisen 2017 for over fire års tett samarbeid med NHOs rekruttering- og inkluderingssatsning med samme navn.

Juryen vektlegger at Norsk Gjenvinning Region Øst har vært en sentral Ringer i vannet-ambassadør fra oppstarten og stadig er en viktig stemme i utviklingen av strategien.

Det har resultert i at 12 mennesker har fått en ny sjanse i arbeidslivet hos bedriften, og Velferd har i den forbindelse intervjuet Ingrid Bjørdal, direktør for organisasjon og compliance i Norsk Gjenvinning.

Hva går Norsk Gjenvinnings inkluderende rekrutteringsstrategi ut på?

– Vi er opptatt av at alle skal ha muligheter i arbeidslivet – både de som står innenfor og de som står utenfor. Vi ser på dette som en del av vårt samfunnsansvar, samtidig som vår erfaring er at mangfold er positivt og lønnsomt. Norsk Gjenvinning egner seg godt til å gi
mennesker som har falt utenfor arbeidslivet en mulighet, og vi jobber strategisk og praktisk med dette. Vi har mange gode eksempler på at å gi mennesker en ny sjanse er svært positivt for arbeidsmiljøet og driften. Vi har alltid bruk for dyktige mennesker uavhengig
hvilken bakgrunn de har.

Hvorfor ønsker dere å være en del av Ringer i vannet-satsingen?

– De kandidatene vi har fått tilgang til via Ringer i Vannet er viktige ressurser for Norsk Gjenvinning. Vår erfaring er at de fleste kandidatene griper muligheten de får hos oss med begge hender. De blir forbilder for sine kolleger og skaper lojalitet og stabilitet i organisasjonen.
Det er positivt for arbeidsmiljøet, produktivitet og kvalitet. Gjennom programmet kan vi også gjøre en forskjell for et menneske som har falt utenfor arbeidslivet, så da er gevinsten dobbel.

Hva betyr det å motta Ringer i vannet-prisen?

– Ringer i Vannet-prisen skapte en enorm stolthet i regionen som mottok prisen, samtidig som det har vært til inspirasjon for hele konsernet. Vi har jobbet med NHO og programmet i flere år og da er det en stor glede å få en slik utmerkelse. Det gir anerkjennelse til både våre medarbeidere som har blitt rekruttert gjennom programmet og til lederne og kollegaene som ansetter og tilrettelegger for jobbmulighetene.

Hvordan skal vi få flere norske bedrifter til å satse på inkluderende rekruttering?

– Vi håper at den oppmerksomheten Ringer i Vannet-prisen har skapt, samt de positive erfaringene vi har med dette samarbeidet, kan inspirere andre virksomheter til å gjøre det samme som oss. Programmet er profesjonelt lagt opp og resultatet er kandidater som skaper verdi for Norsk Gjenvinning. Vår opplevelse er at de er arbeidsomme, lojale og dyktige kolleger, og slike medarbeidere skulle man tro at alle har behov for!

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler