Rekordnivå på trygdesvindel i 2012

OSLO 20110211Portretter for NAV.Foto: nyebilder.no

FRYKTER MØRKETALL: – Det er positivt at vi klarer å avdekke mer, og tallene viser at kontrollarbeidet er viktig. Vi frykter også store mørketall, og derfor er vi glad for at Arbeidsdepartementet har satt i gang flere undersøkelser om dette, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad. Foto: nyebilder.no ©nyebilder.no

Nav anmeldte trygdesvindel for 211 millioner kroner i 2012. Det er det høyeste svindelbeløpet som er avdekket i løpet av et år.

Det anmeldte svindelbeløpet økte med 22 millioner fra 2011 til 2012. I 2011 anmeldte Nav trygdemisbruk for 189 millioner, mens tallet var 134 millioner i 2010.

Den mest omfattende trygdesvindelen gjelder dagpenger, der det anmeldte beløpet var på 93 millioner kroner i 2012. Der er nesten 15 millioner kroner mer enn i 2011, og en fordobling sammenlignet med 2010.

I alt 722 personer ble anmeldt for svindel med dagpenger i 2012.

Økning for sykepenger og arbeidsavklaringspenger

Også det anmeldte beløpet for svindel med sykepenger er fordoblet på to år, fra knapt 15 millioner kroner i 2010 til over 30 millioner i fjor. Det plasserer sykepenger som den ordningen det ble avdekket nest mest svindel med i fjor, etter dagpenger.

For arbeidsavklaringspenger var det anmeldte beløpet 29 millioner i fjor, mens anmeldelser for svindel med uførepensjon beløp seg til 24 millioner.

Færre saker – høyere beløp

Mens det avdekkede svindelbeløpet var rekordhøyt i fjor, var antallet saker som ble anmeldt færre enn i 2011. Det betyr at det anmeldte beløpet var høyere per sak i fjor.

De største beløpene har Nav avdekket i saker som gjelder svindel med uførepensjon. I Telemark har Nav anmeldt en person for svindel av 2,4 millioner kroner. Vedkommende er mistenkt for å ha jobbet svart ved siden av uførepensjonen.

– Svart arbeid i kombinasjon med trygd er dobbeltsvindel. For det første mottar man ytelser man ikke har krav på, og for det andre jobber man uten å betale skatt. Det er alvorlig for velferdssystemet, sier Nav-direktør Joakim Lystad i en pressemelding.

Navs statistikk over anmeldelser for trygdesvindel finner du her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler