Redaktørskifte i Velferd

NY REDAKTØR: Tidligere redaktør Tore Kristensen (til venstre) går over i stillingen som daglig leder. Øivind Fjeldstad (til høyre) har tatt over som ny ansvarlig redaktør i Velferd. (Foto: Ida Holm)

Fra 1. oktober overtok Øivind Fjeldstad som ansvarlig redaktør i Velferd. Tidligere redaktør Tore Kristensen har gått over i stillingen som daglig leder.

Den nye rollefordelingen er ledd i en prosess for å gjøre Velferd bedre rustet til å møte utfordringene i et medielandskap i stor endring. Etter fire år i redaktørstolen vil Kristensen konsentrere seg om jobben med å sikre Velferd et bedre inntektsgrunnlag.

– Med denne endringen får vi rendyrket to viktige roller i Velferd. Som daglig leder får jeg mulighet til å vie mer krefter til andre viktige oppgaver, blant annet med å styrke salgsarbeidet for å få flere abonnenter og annonser til Velferd, forteller avtroppende redaktør Tore Kristensen.

Videreutvikler Velferdkonferansen

– I tillegg ønsker vi å videreutvikle Velferdkonferansen som møtearena for folk som jobber på velferdsfeltet. Årets konferanse har rekordpåmelding med over 300 deltagere. Vi tror det er rom for å lage et enda større arrangement neste år. Kanskje er det mulig å lage flere konferanser også, sier daglig leder Tore Kristensen.

Han legger til at løsningen med å få Velferds mangeårige journalist Øivind Fjeldstad opp i redaktørstolen er meget god.

– Det er få journalister i Norge som kan så mye om velferdsfeltet som Øivind. Jeg er veldig glad for at vi nå har på plass en løsning der vi begge kan få konsentrert oss hundre prosent om viktige oppgaver som skal styrke Velferd når vi tar fatt på vår 107. årgang neste år.

Mer aktuelt

Den nye redaktøren vil styrke Velferds posisjon som det eneste uavhengige mediet på velferdsfeltet i Norge.

– Jeg ønsker å gjøre Velferd mer aktuelt, med sterkere vekt på en løpende dekning av nyheter på velferdsfeltet. Samtidig skal Velferd videreutvikles som arena for innsiktsfulle analyser og meningsbryting, sier Øivind Fjeldstad.

– Velferd vil styrke dekningen av de politiske prosessene på velferdsfeltet, og samtidig komme tettere inn på virkeligheten til velferdsstatens fotsoldater og brukere, tilføyer han.

Økt vekt på nyheter og aktualitet vil komme til syne gjennom en styrking av Velferds nettutgave. Samtidig skal det satses videre på papirutgaven.

– Vi har ennå ikke kommet til det papirløse samfunnet. I Velferds papirutgave skal leserne fortsatt få en grundig og solid dekning av sentrale velferdsspørsmål, sier Fjeldstad.

Store utfordringer

Det norske velferdssamfunnet vil stå overfor store utfordringer i årene som kommer. Eldrebølge, dalende oljeinntekter, utfordringer knyttet til innvandring og integrering og robotenes inntogsmarsj i arbeidslivet er noen stikkord.

– I en slik situasjon er det mer enn noen gang behov for et uavhengig spesialmedium som leverer aktuell kvalitetsjournalistikk på velferdsfeltet, fastslår Velferds nye redaktør.

Siste fra Velferd.no

Leder

«Hvis den nyvalgte regjering skal unngå økte skatter og avgifter, er det nærliggende å tro at noen må betale uansett» skriver Velferds avtroppende redaktør.

Statsbudsjettet 2018

I statsbudsjettforslaget for 2018 ønsker regjeringen å flytte ansvaret for hjelpemidler til kommunene. – Forslaget viser manglende forståelse for funksjonshemmedes rolle i samfunnet, sier interessepolitisk rådgiver Guri Henriksen i Norges Handikapforbund.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler