Profilerte politikere skal lage velferdspolitikk

MANGE NYE: Hadia Tajik (i midten) og Heidi Nordby Lunde er nye medlemmer av Stortingets arbeids- og sosialkomité. Komitéleder Erlend Wiborg satt i komiteen også i forrige periode. (Foto: www.erlendwiborg.com, Sandra Skillingsås/Arbeiderpartiet, Hans Kristian Thorbjørnsen)

– Jeg vil ha mindre detaljstyring av Nav, sier Erlend Wiborg, som er utpekt til ny leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité. Med seg i komiteen får han profilerte politikere som Arbeiderpartiets Hadia Tajik og Høyres Heidi Nordby Lunde.

Mange ferske stortingsrepresentanter er på plass i det nye Stortinget, som ble offisielt åpnet i går. Og blant de erfarne som møtte i forrige periode, tar mange fatt på nye saksområder. Det betyr blant annet store utskiftninger i de ulike fagkomiteene i Stortinget.

I arbeids- og sosialkomiteen, som har ansvar for viktige deler av velferdspolitikken, er det bare tre gjengangere. De tre er Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet, Senterpartiets Per Olaf Lundteigen og Arbeiderpartiets Lise Christoffersen.

«Vi må få et arbeidsliv som har plass til flere, også folk som ikke er helt A4.»
Erlend Wiborg, leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité

– Må få flere ut i jobb

Erlend Wiborg var nestleder i arbeids- og sosialkomiteen i forrige periode, og han har nå rykket opp til å bli komitéleder. I den posisjonen vil han legge stor vekt på innsats for å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.

– Noe av det viktigste er å få flest mulig mennesker ut i jobb. Vi må få et arbeidsliv som har plass til flere, også folk som ikke er helt A4. Det må være plass til folk som har et handikap eller sykdom, sier Wiborg til Velferd.

– Samtidig må vi ha et godt sikkerhetsnett, som er verdig, anstendig og fleksibelt, tilføyer han.

Mindre detaljstyring av Nav

Den nye komitélederen mener det er nødvendig med endringer i Nav for at etaten skal bli bedre i stand til å hjelpe folk ut i arbeid.

– Jeg vil fortsette å arbeide for å gjøre Nav mindre skjemastyrt. Nav er fortsatt for preget av at folk skal passe inn i systemet i stedet for at man tar utgangspunkt i den enkeltes behov. Jeg vil ha mindre detaljstyring av Nav, med mer tillit til den enkelte saksbehandler, sier Wiborg.

«IA-avtalen fungerer ikke, sånn den er nå. Det er helt klart.»
Erlend Wiborg

Wiborg mener det også må gjøres endringer i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), når avtalen skal reforhandles neste år. Avtalens mål om å få flere med nedsatt funksjonsevne i arbeid, har ikke gitt noen synlige resultater.

– IA-avtalen fungerer ikke, sånn den er nå. Det er helt klart. Jeg vil ikke avskrive den, men det må endringer til, fastslår Wiborg.

Ap vil samarbeide med KrF

Nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet var leder for justiskomiteen i forrige stortingsperiode. Nå har hun meldt overgang til arbeids- og sosialkomiteen.

At partiet har plassert en av sine to nestledere i denne komiteen, er et klart signal om at dette er et prioritert politikkområde. Partiet ønsket seg ledervervet i komiteen, men den posisjonen gikk altså til Fremskrittspartiet. I stedet blir Tajik fraksjonsleder for de fire Ap-representantene i komiteen.

I flere intervjuer har Tajik slått fast at arbeids- og sosialpolitikken vil være sentral for Arbeiderpartiet i denne stortingsperioden. Partiet ønsker å få til et samarbeid med Kristelig Folkeparti om endringer på dette feltet, fortalte hun i et intervju i Dagbladet i forrige uke.

Ap-nestlederen pekte ut fire saksområder der partiet håper å få til endringer sammen med KrF:

  • Styrking av arbeidsmiljøloven
  • Bekjempe sosial dumping
  • Fattigdomsbekjempelse
  • Begrense eller stanse kommersialisering av attføringssektoren

Som Velferd har påpekt i en serie artikler, har konkurranseutsetting av attføringstiltak ført til at kommersielle aktører har vunnet fram på bekostning av ideelle virksomheter. Det er en utvikling både Arbeiderpartiet og KrF har uttrykt skepsis til.

Heidi Nordby Lunde leder Høyres gruppe

I arbeids- og sosialkomiteen vil Hadia Tajik blant annet få brynt seg på Heidi Nordby Lunde, som skal lede Høyres fraksjon i komiteen.

Lunde var medlem av finanskomiteen i forrige stortingsperiode. Da møtte hun på Stortinget som vararepresentant for forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Venstre er ute av komiteen

I forrige periode var Sveinung Rotevatn et profilert medlem i arbeids- og sosialkomiteen for Venstre. Rotevatn tapte imidlertid kampen om å bli gjenvalgt til Stortinget, og Venstre vil ikke ha noe medlem i komiteen i denne stortingsperioden.

Heller ikke Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne eller Rødt vil være representert i komiteen.

Dette er medlemmene i den nye arbeids- og sosialkomiteen:

Fremskrittspartiet: Erlend Wiborg (komitéleder) og Atle Simonsen (vararepresentant for barne- og likestillingsminister Solveig Horne)

Høyre: Heidi Nordby Lunde (fraksjonsleder), Margret Hagerup og Kristian Tonning Riise

Senterpartiet: Per Olaf Lundteigen

Arbeiderpartiet: Hadia Tajik (fraksjonsleder), Lise Christoffersen, Arild Grande og Svein Roald Hansen

SV: Solfrid Lerbrekk

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Nav betalte ut 7,4 milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører i 2016. Mest penger gikk til det omstridte selskapet Din Utvikling, som i løpet av to år har tredoblet sine inntekter fra oppdrag for Nav.

Regjeringen skal legge fram en nasjonal strategi for pårørende, lover helse- og omsorgsminister Bent Høie. Når dialogen med det offentlige hjelpeapparatet ikke fungerer, blir det tyngre enn nødvendig å være pårørende, vedgår han.

Ann Solfrid Merula er en av 800 000 nordmenn som yter ubetalt omsorg for nær familie. Mange opplever at innsatsen går ut over egen helse og risikerer selv å falle ut av arbeidslivet. – Å få Vidar tilbake til et verdig liv har vært mitt livs hardeste kamp, sier Ann Solfrid.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler