Nav-kurs på anbud:

– Presser kursveiledere ut i utrygge jobber

Print

TILHØRER PREKARIATET: Nav presser kursveiledere ut i den nye klassen som kalles prekariatet, ifølge Turid Eilertsen. Prekariatet består av mennesker med en usikker tilknytning til arbeidslivet gjennom korttidskontrakter, midlertidige ansettelser eller vikariater. Illustrasjon: Shutterstock ©Shutterstock

Navs anbudssystem presser veiledere hos private kursleverandører ut i en utrygg situasjon med korte arbeidskontrakter, dårlige lønnsvilkår og begrensede velferdsrettigheter. Nav er med på å skape den nye klassen som kalles prekariatet, ifølge en studie av bransjen.

«Færre på trygd og flere i jobb.» Det er Navs hovedmål, og oppgaven er i stor grad overlatt til private aktører. Det gjelder blant annet gjennomføringen av kurs for mennesker som av ulike grunner trenger hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet.

Nav har konkurranseutsatt slike kurs, og private kursbedrifter og mer tradisjonelle attføringsbedrifter konkurrerer om å vinne anbudene. Systemet resulterer i en svært usikker jobbsituasjon for veiledere som jobber for private kursleverandører, ifølge en masteroppgave i sosialantropologi.

Oppgaven tar for seg rammebetingelser og sosial samhandling ved AMO-kurs (arbeidsmarkedsorienteringskurs) og er skrevet av Turid Eilertsen. Den bygger på et halvt års feltarbeid hos en privat bedrift som driver arbeidsrettede kurs betalt av Nav.

Dette er et utdrag av en lengre artikkel som står på trykk i Velferd 1-2016. Klikk her for å lese hele artikkelen i elektronisk utgave av Velferd.

Uforutsigbar hverdag

Feltarbeidet ga Eilertsen innblikk i en omskiftelig og uforutsigbar hverdag.

– Tildeling av kurs kan skje på kort varsel. Ifølge lederen ved bedriften der feltarbeidet er utført, måtte de av og til på bare en ukes varsel omstille seg til nye kurs. Arbeidet var preget av improvisasjon, og enkelte dager måtte veilederne kaste seg rundt på ti minutter på begynnelsen av dagen, fordi kurs ikke kunne gå som planlagt, forteller hun.

Turid Eilertsen har selv flere års erfaring som kursveileder både hos private kursleverandører og i attføringsbedrift. Hun har dermed inngående kjennskap til systemet hun beskriver i oppgaven.

Korte kontrakter

Navs anbudssystem innebærer at de private kursbedriftene aldri vet hvor lenge de vil ha oppdrag hos Nav. Derfor har de få fast ansatte og baserer kursvirksomheten på innleide veiledere, går det fram av Eilertsen masteroppgave.

Les hele artikkelen i Velferd 1-2016, som nettopp har utkommet. Klikk her for elektronisk utgave.

– Nav ønsker forutsigbarhet

– Jeg har forståelse for at kursveiledere kan oppleve situasjonen som lite tilfredsstillende, men vi kjenner oss ikke helt igjen i beskrivelsen i Eilertsens masteroppgave. Vi mener systemet framstår som mer uforutsigbart enn det er, sier seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i tiltaksseksjonen i Nav.

– Nav har ikke et eget anbudssystem, men følger reglene for offentlige anskaffelser. Vi inngår kontrakter med dem som vinner anbud i henhold til dette. I kontraktene stiller vi krav til leverandører om at det skal være ryddige forhold når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, understreker Grundtjernlien.

Les hele svaret fra Nav i artikkelen om Nav-kurs på anbud i Velferd 1-2016. Klikk her for elektronisk utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler