Pilotprosjekt gir unge arbeidserfaring

IKKE HELT A4: Magasinet A3 er i sin helhet laget av ungdommene som har deltatt i pilotprosjektet «Unge for Velferd», og viser at de unge kan bidra godt når man legger til rette for det.

IKKE HELT A4: Magasinet A3 er i sin helhet laget av ungdommene som har deltatt i pilotprosjektet «Unge for Velferd», og viser at de unge kan bidra godt når man legger til rette for det. Faksimile fra forsiden på magasinet A3

22 ungdommer har siden oppstart fått arbeidspraksis og opplæring i et prosjekt der voksne fagfolk har fungert som mentorer. Etter eget initiativ laget ungdommene magasinet A3 om drømmer som ikke er helt A4.

Pilotprosjekt «Unge for Velferd» ble startet opp våren 2015 og er et samarbeid med Magasinet Velferd, Mediapilotene AS, Filét Design AS og de sosiale entreprenørene MERK Norge og KREM. Prosjektet er utviklet sammen med de unge selv og er delfinansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

22 unge har på ulike måter vært involvert i prosjektet, hvorav tre kombinerer utdanning og arbeid. 14 av deltagerne er i arbeid, to holder på med utdanning, to går på kurs og én er uten tilbud per i dag. 

– A3 er et magasin om å realisere drømmer som ikke trenger å være A4. Magasinet er en del av et større prosjekt, «Unge for Velferd», med den hensikt å formidle kunnskap, inspirasjon og innsikt. Vi er alle forskjellige, og det er mangfoldet som danner grunnlaget for et vellykket Norge, sier Thea Emilie, Henrik, Øyvind, Rasmus og Rehman, som også takker spesielt for bidragene fra Fredrikke, Saga, Artur og Andreas. I tillegg takker de selvfølgelig de andre unge som har deltatt og mentorene.

Klikk her for å lese en av artiklene fra A3, om Tora Kuvås, som går på bilmekanikerlinja og ble kåret til «Årets entreprenør» på Kuben VGS i Oslo.

Ubrukt kilde

Utgangspunktet for prosjektet var at alt for mange unge i Norge er uten arbeid, skoleplass eller læringsplass. Samtidig representerer denne gruppen en ubrukt kilde av samfunnets mest verdifulle ressurs, nemlig ung og utviklingsdyktig arbeidskraft. Dette er unge med tekniske ferdigheter og kompetanse. Særlig i kommunikasjon og nytenkning og spesielt i bruken av sosiale medier, noe som kan komme mange bedrifter til gode.

– Formålet med prosjektet har vært å gi unge i alderen 18-30 år muligheten til opplæring og trening i prosjektarbeid, kommunikasjon og salg, for å skape en kortere vei til arbeid, forteller Hilde Dalen i KREM og legger til:

– Vi hadde et felles ønske om å prøve ut mulighetene for å gi unge et sted å starte karrieren sin gjennom arbeidserfaring, anledninger til økonomisk uttelling, bedret nettverk og relevante referanser innenfor rammer som gir en målbar effekt både for bedriften og kandidaten på individ- og økonomisk nivå.

Styrket sine ferdigheter

Underveis i prosjektet har både de unge og de voksne mentorene lært mye nytt. De unge har styrket sine ferdigheter i skriftlig og muntlig kommunikasjon, har økt sine samarbeidsferdigheter, skaffet seg arbeidspraksis, bedret selvtilliten, selvfølelsen og evnen til å ta ansvar. Ikke minst har de utvidet sine nettverk og skapt seg relevante arbeidsreferanser.

– Som mentorer har vi fått møte dagens og morgendagens arbeidskraft, vi har blitt utfordret på egne grenser og egen kompetanse og erfart at om vi gjør rommet litt større, kan resultatet til og med bli bedre enn hva vi håpet på. Vi har gjennom denne utprøvingen erfart at denne typen opplæring er nyttig både for enkeltindividene, virksomheten og samfunnet som helhet og at denne formen arbeidspraksis kan bidra til å skape et mer kompetanserikt samfunn, sier Arnt-Ove Drageset i Mediapilotene AS.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler