Passerer én million alderspensjonister i 2021

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Norge passerte 900 000 alderspensjonister i løpet av sommeren 2017. Om bare få år vil dette tallet bikke én million, ifølge Navs prognoser.

Ved utgangen av juni 2017 var det 906 400 personer som mottok alderspensjon, ifølge tall fra Nav.

Siden pensjonsreformen i 2011 har Norge opplevd en kraftig økning av antall alderspensjonister.

– Det er særlig menn som har benyttet seg av muligheten til å ta ut alderspensjon før 67 år, sier seksjonssjef i Nav Ole Christian Lien i en pressemelding.

– Likevel er det flest kvinner blant alderspensjonistene, da de lever lengre enn mennene. Samtidig har etterkrigskullene også blitt alderspensjonister, noe som har bidratt til ytterligere vekst, tilføyer han.

Passerer snart én million

Ifølge Navs siste prognoser ventes antall alderspensjonister å øke til 940 000 ved utgangen 2018 og 970 000 ved utgangen av 2019.

Antallet forventes å passere én million i løpet av 2021, tross at prognosene er lavere enn tidligere.

– Dette skyldes blant annet at vi har sett en svak nedgang i antall som velger å ta ut tidligpensjon. Dette har vi tatt hensyn til i de nye prognosene, forklarer Lien.
 
Seksjonssjefen tror den svake nedgangen også kan skyldes at noen har mistet muligheten til å ta ut tidligpensjon etter heving av minstesatsene.

– Det er et krav til utbetaling på minste pensjonsnivå for å kunne ta ut pensjon før man fyller 67 år. Dette kan føre til at noen som tidligere hadde mulighet til å ta ut tidligpensjon, nå har mistet denne muligheten, sier han.

Tredoblet over 50 år

I år fyller folketrygden 50 år, og i løpet av denne perioden har antall alderspensjonister tredoblet seg.

Mer omfattende pensjonsrettigheter ble innført i 1967. Da var det totalt 312 200 alderspensjonister, som utgjorde en andel av befolkningen på 8 prosent.

– Med innføring av folketrygden, fikk vi en av de største sosiale reformene i Norgeshistorien. Dette hadde stor betydning for alderspensjonistene. Med innføring av reformen ble alderspensjonen knyttet til arbeidsinntekt, sier Ole Christian Lien.

I dag utgjør alderspensjonistene 17 prosent av befolkningen. Dette skyldes i stor grad at folk lever lenger og kan ta ut pensjon tidligere. I tillegg har det vært store årskull som har gått av med pensjon de siste årene.

PENSJONSRETTIGHETER I NORGE

  • Mer omfattende pensjonsrettigheter ble innført med folketrygden i 1967
  • Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider rett til alderspensjon
  • I 1973 ble pensjoneringsalderen satt ned fra 70 til 67 år
  • Fra 2011 har pensjonister med tilstrekkelig opptjening mulighet til å ta ut pensjon fra de har fylt 62 år
  • Dagens alderspensjon består av en grunnpensjon til alle og en tilleggspensjon som tjenes opp ved arbeidsinntekt

Siste fra Velferd.no

Forskning

Tre klare kriterier går igjen i hjelpetiltakene for barn og unge med størst effekt, viser ny forskning. At unge blir lyttet til er den viktigste suksessfaktoren, forteller SINTEF-forsker Line Melby.

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler