Passerer én million alderspensjonister i 2021

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Norge passerte 900 000 alderspensjonister i løpet av sommeren 2017. Om bare få år vil dette tallet bikke én million, ifølge Navs prognoser.

Ved utgangen av juni 2017 var det 906 400 personer som mottok alderspensjon, ifølge tall fra Nav.

Siden pensjonsreformen i 2011 har Norge opplevd en kraftig økning av antall alderspensjonister.

– Det er særlig menn som har benyttet seg av muligheten til å ta ut alderspensjon før 67 år, sier seksjonssjef i Nav Ole Christian Lien i en pressemelding.

– Likevel er det flest kvinner blant alderspensjonistene, da de lever lengre enn mennene. Samtidig har etterkrigskullene også blitt alderspensjonister, noe som har bidratt til ytterligere vekst, tilføyer han.

Passerer snart én million

Ifølge Navs siste prognoser ventes antall alderspensjonister å øke til 940 000 ved utgangen 2018 og 970 000 ved utgangen av 2019.

Antallet forventes å passere én million i løpet av 2021, tross at prognosene er lavere enn tidligere.

– Dette skyldes blant annet at vi har sett en svak nedgang i antall som velger å ta ut tidligpensjon. Dette har vi tatt hensyn til i de nye prognosene, forklarer Lien.
 
Seksjonssjefen tror den svake nedgangen også kan skyldes at noen har mistet muligheten til å ta ut tidligpensjon etter heving av minstesatsene.

– Det er et krav til utbetaling på minste pensjonsnivå for å kunne ta ut pensjon før man fyller 67 år. Dette kan føre til at noen som tidligere hadde mulighet til å ta ut tidligpensjon, nå har mistet denne muligheten, sier han.

Tredoblet over 50 år

I år fyller folketrygden 50 år, og i løpet av denne perioden har antall alderspensjonister tredoblet seg.

Mer omfattende pensjonsrettigheter ble innført i 1967. Da var det totalt 312 200 alderspensjonister, som utgjorde en andel av befolkningen på 8 prosent.

– Med innføring av folketrygden, fikk vi en av de største sosiale reformene i Norgeshistorien. Dette hadde stor betydning for alderspensjonistene. Med innføring av reformen ble alderspensjonen knyttet til arbeidsinntekt, sier Ole Christian Lien.

I dag utgjør alderspensjonistene 17 prosent av befolkningen. Dette skyldes i stor grad at folk lever lenger og kan ta ut pensjon tidligere. I tillegg har det vært store årskull som har gått av med pensjon de siste årene.

PENSJONSRETTIGHETER I NORGE

  • Mer omfattende pensjonsrettigheter ble innført med folketrygden i 1967
  • Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider rett til alderspensjon
  • I 1973 ble pensjoneringsalderen satt ned fra 70 til 67 år
  • Fra 2011 har pensjonister med tilstrekkelig opptjening mulighet til å ta ut pensjon fra de har fylt 62 år
  • Dagens alderspensjon består av en grunnpensjon til alle og en tilleggspensjon som tjenes opp ved arbeidsinntekt

Siste fra Velferd.no

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Engelsklærerne Christine Wyller og Linda Marie Haven har gjennom god undervisning og klasseledelse bidratt til at elevene deres har oppnådd topp-resultater. I dag tildeles de prisen «Årets Seniorprofil 2017» på Bekkestua skole.

Leder

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har varslet at hun vil vurdere om IA-avtalen skal skrotes. Det kommer neppe til å skje, mener Velferds redaktør.

– Hvis en av partene mener at det er ubehagelig å være på jobb i en periode, er ikke sykefraværsordningen ment for dette, sier arbeidsrettsadvokat.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler