Offentlige virksomheter best på inkludering

STØRRELSEN TELLER: Blant virksomheter med 250 ansatte eller flere oppgir 70 prosent at de har ansatte med nedsatt funksjonsevne. Blant virksomheter med 1-4 ansatte er tallet bare 9 prosent.

STØRRELSEN TELLER: Blant virksomheter med 250 ansatte eller flere oppgir 70 prosent at de har ansatte med nedsatt funksjonsevne. Blant virksomheter med 1-4 ansatte er tallet bare 9 prosent. Foto: Shutterstock ©Shutterstock

Over halvparten av offentlige virksomheter har ansatte med nedsatt funksjonsevne. Det tilsvarende tallet i privat sektor er 15 prosent, viser en fersk undersøkelse.

Offentlige virksomheter rekrutterer personer med nedsatt funksjonsevne i langt større grad enn private virksomheter, viser en spørreundersøkelse Opinion Perduco har gjort blant norske ledere. 

Virksomheter i helse- og sosialsektoren kommer best ut i undersøkelsen. I denne sektoren oppgir hele 53 prosent av lederne at de har ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Drøyt 1 300 ledere i privat og offentlig sektor har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennomført i mai i år. Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra arbeidsgiverforeningen Spekter.

Størrelsen teller

Undersøkelsen viser at andelen ansatte som har nedsatt funksjonsevne er stigende med stigende bedriftsstørrelse. Blant virksomheter med 250 ansatte eller flere oppgir 70 prosent at de har ansatte med nedsatt funksjonsevne. Det tilsvarende tallet blant virksomheter med 1-4 ansatte er bare 9 prosent.

Tror på pengetilskudd

Når det gjelder hva som skal til for fremme inkludering, har lederne størst tro på tiltak som bidrar til å redusere/subsidiere kostnadene ved å ansette folk med redusert funksjonsevne.

Virksomhetene som allerede har ansatte med nedsatt funksjonsevne, har langt større tiltro til at subsidiering og tilskudd vil føre til flere slike ansettelser enn virksomheter som i dag ikke har ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Støtter jobbstrategi

Det er viktig å sørge for at virksomhetene vet hvilke tiltak og ordninger som allerede finnes for å bistå arbeidsgiverne, mener viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter.

– Det er 78 000 funksjonshemmede som ønsker arbeid i Norge i følge SSB, og 22 000 av disse er under 30 år. Når vi vet at det er så mange med redusert funksjonsevne som vil jobbe, er det åpenbart at arbeidslivet har ansvar for å legge til rette for dette. Særlig har de store virksomhetene et ansvar, og jeg er glad for at mange av disse er ansvaret bevisst, sier Bratten. Hun er positiv til regjeringens innsats på dette området.

– Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter regjeringens jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne, spesielt når det gjelder tiltak som legger forholdene til rette for at arbeidslivet får tilgang på mer arbeidskraft og etterspurt kompetanse, fastslår Bratten.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler