Nytt nummer av magasinet Velferd

BLIR SETT: Før grudde Adrian Tande seg til å gå på skolen. Men etter at han begynte på Arbeidsinstituttet er hverdagen blitt en annen. – Jeg gleder meg til hver skoledag, sier han.

BLIR SETT: Før grudde Adrian Tande seg til å gå på skolen. Men etter at han begynte på Arbeidsinstituttet er hverdagen blitt en annen. – Jeg gleder meg til hver skoledag, sier han. Foto: Ann-Elin Wang ©Ann-Elin Wang

Et unikt undervisningstilbud i Buskerud gir elevene lyst til å lære. Nav overser risikoutsatte barn. Mange velferdskrav til den nye regjeringen. Dette er noen av sakene i siste nummer av magasinet Velferd.

På Arbeidsinstituttet i Buskerud blir ikke skoletrøtte elever bedt om å ta seg sammen. De blir spurt om sine drømmer og om hva de er gode på.

– Lærerne her stiller de rette spørsmålene. De følger med på deg, er glade, aksepterer deg som du er, sier 15 år gamle Adrian Tande. Han er en av ungdommene som er intervjuet i en reportasje om Arbeidsinstituttet i Velferd nr. 6-2013, som nettopp har utkommet.

Artikkelen inngår i en serie der Velferd setter søkelys på det store frafallet i videregående skole.

Det er viktig å utløse potensialet hos den enkelte ungdom, poengterer Ingebjørg Mæland, som er ildsjelen bak Arbeidsinstituttet.

– Alle har noe de er gode på. Vi må studere hva vi gjør når vi er på vårt beste. Identifisere egenskapene vi tar i bruk og lære hvordan vi kan bruke disse egenskapene også i andre situasjoner, sier Mæland til Velferd.

Nav overser utsatte barn

Nav gjør for lite for risikoutsatte barn i småskolealder, ifølge en ny forskningsrapport som er omtalt i siste nummer av magasinet Velferd. Sviktende innsats for barn i denne alderen kan føre til at flere banker på Navs dør om noen år for å få uføretrygd, advarer forskerne bak rapporten.

Både nasjonalt og i kommunene har det forebyggende arbeidet for risikoutsatte barn i stor grad vært rettet mot barn i førskolealder og mot ungdom i tenårene. Det er hull i det forebyggende arbeidet for barn i småskolealder, påpeker rapporten «En vanskelig start - om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet» fra Agderforskning og Universitetet i Agder.

Forskningsrapporten peker på svakheter i det forebyggende arbeidet både i barnevernet og i skolen. Men det var hos Nav forskerne fant det største spriket mellom uttalte målsettinger om å hjelpe barn og sviktende innsats i praksis, går det fram av artikkelen i Velferd.

Mange krav til borgerlig velferd

Reduser barnefattigdommen. Opprett flere og bedre tiltaksplasser. Rydd opp i Nav. Dette er noen av kravene den nye regjeringen blir møtt med.

Velferd har intervjuet ulike aktører på velferdsfeltet om hva de forventer av den nye regjeringen, og sosialsjef Lindis Evja i Frelsesarmeen setter innsats mot barnefattigdom øverst på lista.

– Vi må sette inn hjelp som treffer barnet direkte, ikke bare sørge for en generell økonomisk styrking av familien, sier Evja til Velferd.

Les disse artiklene og annet stoff om aktuelle velferdspolitiske spørsmål i magasinet Velferd 6-2013. Bestill abonnement eller kjøp elektronisk utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler