Nytt nummer av magasinet Velferd

PERSONLIG OMBUD: Oslo har tre personlige ombud som hjelper enkeltmennesker i møtet med systemet. Fam Holter er glad for at ombudene finnes. – Det er utrolig viktig å ha en som kan utkjempe noen kamper for deg, sier hun til Velferd.

PERSONLIG OMBUD: Oslo har tre personlige ombud som hjelper enkeltmennesker i møtet med systemet. Fam Holter er glad for at ombudene finnes. – Det er utrolig viktig å ha en som kan utkjempe noen kamper for deg, sier hun til Velferd.

Personlig ombud i Oslo er enkeltmenneskets støtte i møtet med den offentlige jungelen. Forskere strides om trygdesmitte. Minoritetselever strever i overgangen til videregående. Dette er blant sakene i siste nummer av magasinet Velferd.

– Å møte hos Nav kan være ganske overveldende. Når du møter systemet kan du føle det som om det er deg alene mot røkla. Da er det godt å ha noen med deg som du vet at står på din side, sier Fam Holter.

22-åringen er et av mer enn hundre mennesker som de siste tre årene har fått hjelp gjennom ordningen med personlig ombud i Oslo. Ombudet har hjulpet henne både med å takle utfordringer i hverdagen og å håndtere møtet med ulike offentlige instanser, forteller hun i en artikkel i magasinet Velferd nr. 5-2013, som nettopp har utkommet.

Uten et personlig ombud ved sin side, tror ikke Fam Holter hun hadde klart å finne fram i systemet.

– Det er en jungel der ute, konstaterer hun.

Forskerstrid om trygdesmitte

«Trygd er supersmittsomt». «Norsk trygdeepidemi». «Trygd en smittsom sykdom». Under slike og lignende overskrifter har norske medier de siste årene formidlet forskning som forteller at vi lettere ender opp som trygdemottakere hvis noen i familien, omgangskretsen eller nabolaget lever på trygd.

I siste nummer av magasinet Velferd tar forsker Kjetil G. Lundberg til motmæle mot den stadig hyppigere bruken av smittebegrepet blant forskere og journalister. Smittebegrepet brukes til å generalisere langt ut over det forskerne har data på og åpner for en moraliserende trygdedebatt, mener han.

– Forskernes bruk av smittemetaforen legitimerer et bilde av at folk utnytter systemet og åpner for fortolkninger om at trygdebruken er ute av kontroll, sier forsker Kjetil G. Lundberg til Velferd.

Vanskelig overgang for minoritetselever

Elever med innvandrerbakgrunn sliter mer enn etnisk norske i videregående. Trivselen deres synker, og de opplever at de får mindre faglig-sosial støtte fra lærer enn i ungdomsskolen, viser en undersøkelse som er omtalt i siste nummer av magasinet Velferd.

– Ett interessant funn er at nesten dobbelt så mange minoritetselever som majoritetselever opplevde nedgang i støtte fra lærer ved overgangen til videregående. Og dobbelt så mange opplevde nedgang i betrodde venner. Funnene er tydeligst for dem som tar studiespesialisering, sier Nova-forsker Kristinn Hegna til Velferd.

Les disse artiklene og annet stoff om aktuelle velferdspolitiske saker i magasinet Velferd 5-2013. Bestill abonnement eller kjøp elektronisk utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler