Nytt nummer av magasinet Velferd

NYE KASTEBALLER: «Nav-reformen tok utgangspunkt i kasteballproblematikken og hadde som mål å bidra til at brukerne møtte en mer enhetlig og koordinert velferdsstat. Dette har i liten grad blitt innfridd, påpeker redaktørene av Nav – med brukeren i sentrum.

NYE KASTEBALLER: «Nav-reformen tok utgangspunkt i kasteballproblematikken og hadde som mål å bidra til at brukerne møtte en mer enhetlig og koordinert velferdsstat. Dette har i liten grad blitt innfridd, påpeker redaktørene av Nav – med brukeren i sentrum. Foto/illustrasjon: Siv Nærø/Henning Smogeli ©Siv Nærø/Henning Smogeli

Brukere opplever møtet med Nav som et sjokk. Borgerlig uenighet om aktivitetsplikt for sosialklienter. Strid om normerte sykmeldinger i Sverige. Dette er blant sakene i siste nummer av magasinet Velferd.

Det er langt mellom politikernes visjoner for Nav og den virkeligheten Nav-brukerne opplever. Møtet med Nav er en sjokkartet opplevelse for mange, går det fram av en artikkel i magasinet Velferd nr. 4-2013, som nettopp har kommet ut.

Hyppige skifter av saksbehandlere og veiledere; en krevende runddans mellom Navs lokalkontor, forvaltningsenheter, telefonkontaktsentraler og elektroniske søknads- og meldesystemer; en vandring mellom kommunale og statlige deler av Nav-systemet. Dette er elementer av en virkelighet mange brukere har erfart, ifølge boka Nav – med brukeren i sentrum.

Mange sliter med å forstå Nav-språket og de byråkratiske spillereglene, forteller Kjetil G. Lundberg, som er en av bokas redaktører.

– De som trenger Navs hjelp mest, kan ha størst problemer med å navigere i og samhandle med systemet, sier Lundberg til magasinet Velferd.

Borgerlig strid om arbeidsplikt for sosialklienter

De borgerlige partiene er splittet i spørsmålet om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, viser en annen artikkel i siste nummer av magasinet Velferd.

Høyre og Fremskrittspartiet vedtok på sine landsmøter i mai å gå inn for obligatorisk aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp. Forslaget strider mot kjernen i Nav-reformen, mener de rødgrønne og får støtte fra Kristelig Folkeparti.

–Vi er på linje med regjeringen i dette spørsmålet, fastslår tidligere barne- og familieminister Laila Dåvøy, som representerer Kristelig Folkeparti i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

– I dag er problemet først og fremst at Nav har for lite tilbud om aktivitet, sier Dåvøy til Velferd.

Svensk strid om normerte sykmeldinger

I Sverige har man offisielle retningslinjer for hvor lang sykmelding ulike diagnoser bør utløse. Opposisjonen mener ordningen rammer syke mennesker, forteller Velferd i siste nummer.

Ordningen har ført til færre sykmeldte og kortere sykmeldinger, særlig for kvinnene, sier forsker Ulrik Lidwall i Försäkringskassan, den svenske utgaven av Nav. Det beviser ikke at ordningen er god, mener svensk fagbevegelse.

– Sykenærværet er blitt høyere, og det medfører uhelseeffekter. Mennesker som fortsatt er syke, blir overført til andre ytelser og krav om å komme tilbake i arbeid, sier utreder Kjell Rautio i svenske LO til Velferd.

Les disse artiklene og annet stoff om aktuelle velferdspolitiske saker i magasinet Velferd 4-2013. Bestill abonnement eller kjøp elektronisk utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler