Nye utfordringer for Nav-mottakene

DIREKTE KONTAKT: – De som henvender seg til Nav-kontoret må kanaliseres mest mulig direkte til den veilederen som skal følge opp videre, mener Hans Gunnar Glomseth.

DIREKTE KONTAKT: – De som henvender seg til Nav-kontoret må kanaliseres mest mulig direkte til den veilederen som skal følge opp videre, mener Hans Gunnar Glomseth. Foto: Øivind Fjeldstad ©Øivind Fjeldstad

Navs satsing på selvbetjeningsløsninger fører til endringer i hvem som tropper opp hos Nav for å få hjelp. – Færre oppsøker Nav-kontoret, men de som kommer krever mer tid og oppfølging, sier leder Per Stokstad i Nav Skien.

Nav jobber hardt for å få flere til å bruke nettbaserte tjenester og har styrket svartjenesten på telefon. Det får konsekvenser for arbeidet på de lokale Nav-kontorene.

– Navs satsing på selvbetjening og landsdekkende kontaktsentre har vært svært vellykket. Ja faktisk så vellykket at Nav-kontorene ikke helt har vært forberedt på konsekvensene, mener Hans Gunnar Glomseth, som har fulgt Nav tett siden etaten ble opprettet.

– Når flere Nav-brukere går over på selvbetjeningsløsninger på nett blir det en utsortering av dem som henvender seg på Nav-kontorene. Det er i større grad brukere med sammensatte behov, og det er mange som ikke har norsk som morsmål. Flere Nav-medarbeidere har kommentert at publikumsmottakene nå minner om ekspedisjonen i det gamle sosialkontoret, sier han.

Manglende samsvar

Glomseth har tidligere arbeidet i sosialtjenesten og trygdeetaten og har i en årrekke jobbet som selvstendig konsulent med mange oppdrag for Nav. Han mener det ikke alltid er godt nok samsvar mellom behovene til dem som oppsøker Nav-kontorene og måten de blir mottatt på.

– Publikumsmottakene har ofte innrettet sin virksomhet og kompetanse på å ivareta enklere samhandlingsoppgaver. Mange har lang erfaring og mye kunnskap, men ofte med helt andre brukere enn dem som oppsøker kontorene i dag, sier han.

Les hele artikkelen i magasinet Velferd 2-2015. Klikk her for elektronisk utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler