Ny rapport om Nav-tiltak på anbud: Kommersielle vinner – ideelle taper

Nav og tiltaksbransjen

KOMMERSIALISERING: Konkurranseutsetting av har ført til en dramatisk kommersialisering av attføringsfeltet, skriver Linn Herning og Johan Martin Leikvoll i rapporten «Milliarder – ikke mennesker.» (Foto: Werner Juvik)

Kommersielle selskaper har kapret store deler av attføringsmarkedet etter at regjeringen satte Nav-tiltak ut på anbud. Ikke en eneste ny ideell aktør vant fram i anbudskonkurransene, viser ny rapport.

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til en dramatisk kommersialisering av attføringsfeltet. Det er hovedbudskapet i rapporten «Milliarder – ikke mennesker. En historie om velferdsprofitører på attføringsområdet.»

Målet om å åpne opp for flere ideelle aktører er ikke innfridd, påpeker rapporten, som er skrevet av daglig leder Linn Herning i alliansen For velferdsstaten og politisk rådgiver Johan Martin Leikvoll i Forbundet for ledelse og teknikk (FLT).

«Seks store kommersielle leverandører til sammen har sikret seg attføringskontrakter for til sammen 1,7 milliarder kroner.»
«Milliarder – ikke mennesker. En historie om velferdsprofitører på attføringsområdet.»

Herning har tidligere skrevet boka Velferdsprofitørene, og Leikvoll har bakgrunn som direktør i NHOs bransjeforening Arbeid & Inkludering (tidligere Attføringsbedriftene i NHO).

Milliardmarked

Da regjeringen i 2015 satte Nav-tiltakene oppfølging og avklaring ut på anbud åpnet det seg et skattefinansiert milliardmarked med en årlig utlyst verdi på nærmere 1,4 milliarder kroner, ifølge «Milliarder – ikke mennesker».

Nav har gjennomført anbudskonkurranser i alle landets fylker, og et fåtall kommersielle selskaper framstår som de store vinnerne.

Seks store kommersielle leverandører har sikret seg attføringskontrakter for til sammen 1,7 milliarder kroner, skriver Herning og Leikvoll.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)
KOMMERSIELLE ANBUDSVINNERE: Gjennom anbudskonkurransene på Nav-tiltak har seks kommersielle leverandører har sikret seg kontrakter for til sammen 1,7 milliarder kroner. 1: Din Utvikling A/S (552 millioner) 2: Oppfølgingsenheten Frisk (300 millioner) 3: Nordic Academy (270 millioner) 4: AS3 (234 millioner) 5: Adecco med Pøbelprosjektet (Aleris) (196 millioner) 6: Euroskolen (147 millioner). Kilde: Linn Herning og Johan Martin Leikvoll: «Milliarder – ikke mennesker. En historie om velferdsprofi tører på attføringsområdet.»

Omstridt anbudsvinner

Den største vinneren er selskapet Din Utvikling, som kapret nesten en fjerdedel av markedet for oppfølgingstiltaket. Selskapet vant kontrakter i seks fylker med en samlet verdi på 552 millioner kroner over en treårsperiode.

Selskapet har fått mye kritikk for sin forretningsmodell, som baserer seg på omfattende bruk av innleid arbeidskraft i stedet for fast ansatte.

Skyhøy lønnsomhet

Andre kommersielle vinnere i anbudskonkurransene er Oppfølgingsenheten Frisk, Nordic Academy, AS3, Adecco med Pøbelprosjektet (Aleris) og Euroskolen (nå Sonans Karriere).

De kommersielle aktørene har en skyhøy lønnsomhet, ifølge «Milliarder – ikke mennesker».

«Ingen nye ideelle leverandører eller sosiale entreprenører har kommet til.»
«Milliarder – ikke mennesker.»

«Totalkapitalrentabiliten, et lønnsomhetsmål som er viktig for investorer, lå hos de største aktørene i 2015 på gjennomsnittlig 31,9 %. Gjennomsnittet i næringslivet samme år var 4,4 %.», skriver Herning og Leikvoll.

Ingen nye ideelle aktører

Da regjeringen satte Nav-tiltakene ut på anbud var en av ambisjonene å få inn ideelle aktører og sosiale entreprenører.

RAPPORTFORFATTERE: «Milliarder – ikke mennesker» er skrevet av daglig leder Linn Herning i alliansen For velferdsstaten og politisk rådgiver Johan Martin Leikvoll i Forbundet for ledelse og teknikk (FLT). (Foto: Tor Berglie og Eivind Volder Rutle)

Da høringsbrevet om anbudsutsetting ble lagt ut, sa daværende arbeids- og sosialminister Robert Eriksson blant annet dette til NRK:

«Det betyr at vi åpner opp for å slippe til gode krefter som Pøbelprosjektet, sosiale entreprenører, Kirkens Bymisjon og Røde Kors til å bli med på å kvalifisere ungdom på vei inn i arbeidslivet».

Ønsket om å få inn slike aktører er ikke innfridd.

«Ingen nye ideelle leverandører eller sosiale entreprenører har kommet til. Tvert imot har flere eksisterende ideelle aktører i attføringsfeltet blitt skjøvet ut», fastslår Herning og Leikvoll i sin rapport.

I et par fylker har riktignok Pøbelprosjektet kommet inn som underleverandør til Adecco, men samlet sett var deltakelse i anbudskonkurransene en nedtur for Pøbelprosjektet, som nå er solgt til det kommersielle selskapet Aleris.

Kirkens Bymisjon: – For stort for oss

Kirkens Bymisjon Drammen er blant organisasjonene som måtte melde pass da regjeringen satte Nav-tiltakene ut på anbud. Organisasjonen har lang erfaring som leverandør til Nav, men opplevde at det var umulig å innfri kravene i anbudskonkurransen.

– Nav ville ha tilbud på 360 tiltaksplasser for Drammensområdet. Det handlet altså om enten å følge opp 360 personer eller ingen. Det ble for stort for oss, så vi valgte å stå utenfor, sa daglig leder Jon-Ivar Windstad i Kirkens Bymisjon Drammen til Velferd i fjor.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)
FOR STORT: – Nav ville ha tilbud på 360 tiltaksplasser for Drammensområdet. Det ble for stort for oss, så vi valgte å stå utenfor, sa daglig leder Jon-Ivar Windstad i Kirkens Bymisjon Drammen til Velferd i fjor. (Foto: Werner Juvik)

Nedgang i antall leverandører

Rapporten «Milliarder – ikke mennesker» bekrefter det Velferd har dokumentert i en rekke artikler: Anbudsutsetting av Nav-tiltak har ført til sentralisering og en dramatisk nedgang i tallet på leverandører.

«Ideelle leverandører og sosiale leverandører ble på forhånd ønsket inn på dette markedet.»
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

For det største tiltaket, som tidligere het Arbeid med bistand, var det før anbudsutsettingen minst 148 tiltaksleverandører i hele landet. Det korresponderende anbudsutsatte tiltaket Oppfølging har i dag 39 leverandører, ifølge rapporten fra Herning og Leikvoll.

– En presis beskrivelse

Direktør Kenneth Stien i bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering mener rapporten fra Herning og Leikvoll gir en presis beskrivelse av den politiske prosessen rundt anbudsutsettingen av Nav-tiltakene.

FORTSATT EN VEI Å GÅ: – I løpet av de 4-5 neste årene vil vi trenge 2000 nye VTA-plasser, sier direktør Kenneth Stien i bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering. (Foto: Werner Juvik)

Mangfold og lokalkunnskap er viktig, påpeker Stien i en omtale av rapporten på Arbeid & Inkluderings nettsider.

– Det har blitt markant færre leverandør etter anbudsutsettingen. Vi mener mangfold og viktighet av lokal tilhørighet og kjennskap til lokalt arbeidsmarked og lokale bedrifters behov for arbeidskraft fremover er avgjørende. Det er på denne måten flere av dem som står i arbeidsmarkedets ytterkant kan komme i arbeid, sier Stien.

Anniken Hauglie: – Få ideelle leverte anbud

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vedgår at tallet på leverandører er redusert og at frivillige ikke har nådd opp.

I Stortingets spørretime 18. mai spurte stortingsrepresentant Kirsti Bergstø fra SV om Hauglie var tilfreds med tilfanget av såkalte nye frivillige aktører. Bergstø viste til Velferds dokumentasjon av at ideelle og lokale aktører har tap terreng.

– Ideelle leverandører og sosiale leverandører ble på forhånd ønsket inn på dette markedet, men antallet som har levert anbud, har vært lite, og de som har vunnet fram, har vært færre, konstaterte statsråden i sitt svar.

– Men ideelt sett: Ja, jeg skulle ønske at enda flere ideelle også hadde vært med i konkurransen, men slik har det altså ikke vært, konstaterte Hauglie.

Siste fra Velferd.no

Forskning

Ringer i Vannet-strategien gir tiltaksdeltakere varige jobber, slår ny NTNU-rapport fast. Likevel sier rapporten noe om ubrukt potensial med tanke på målgruppe, og at inkluderingsmetodikken bør spres utenfor NHOs egne medlemsbedrifter, mener forsker og NTNU-professor Jan Tøssebro. 

Seksten OECD-land bruker en større andel av BNP på offentlig velferd enn Norge, viser ny rapport. Inkluderes private ordninger, er vi nede på 21. plass.

Nav og tiltaksbransjen

Nav betalte ut 7,4 milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører i 2016. Mest penger gikk til det omstridte selskapet Din Utvikling, som i løpet av to år har tredoblet sine inntekter fra oppdrag for Nav.

Regjeringen skal legge fram en nasjonal strategi for pårørende, lover helse- og omsorgsminister Bent Høie. Når dialogen med det offentlige hjelpeapparatet ikke fungerer, blir det tyngre enn nødvendig å være pårørende, vedgår han.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler