Ny forskningsrapport: Nav gir avslag på sviktende grunnlag

BESTILTE RAPPORT: Det er Nav selv som har bedt Sintef lage en rapport for å få en gjennomgang av årsakene til at brukere klager på vedtak. Foto: Øivind Fjeldstad

– Vi tar funnene i rapporten alvorlig, sier Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland.

Det store antallet klager på vedtak i Nav henger sammen med svakheter i Navs saksbehandling. Det går fram av en rapport fra Sintef, som tar for seg årsakene til at Nav og Trygderetten omgjør vedtak om økonomiske ytelser.

For å få fortgang i saker opplever saksbehandlere det som mer effektivt å gi avslag enn å innhente opplysninger som kan ha betydning i en sak. Det kan gå ut over Nav-brukeres rettssikkerhet, advarer rapporten.

Tar snarveier

Sintef-rapporten bygger på en kartlegging av fakta og analyser av praksis i Nav og Trygderetten og på intervjuer med ansatte begge steder.

«Basert på intervjuene og kartleggingen virker det å være en ganske vanlig strategi i Nav i dag at saksbehandlere fatter vedtak om avslag i saker som ikke er tilstrekkelig dokumentert», skriver forskerne i rapporten «Omgjøring av vedtak i Nav og Trygderetten – omfang og årsaker».

Saksbehandlere i Nav som forskerne har intervjuet, vedgår at det tas snarveier som egentlig burde vært unngått.

Konsekvensen kan være at folk ikke får innvilget ytelser de skulle hatt.

FORBEDRINGSPOTENSIAL: Bedre kommunikasjon med brukerne er avgjørende for å redusere antallet klager på Nav, mener Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland. Foto: Nav

«Det alvorligste med denne praksisen er risikoen for at en del brukere lar være å påklage vedtak som ble fattet på et mangelfullt grunnlag, selv om det skulle vise seg at de egentlig har krav på ytelsen», skriver forskerne i rapporten.

Bedre kommunikasjon

Nav tar funnene i Sintef-rapporten alvorlig, forsikrer ytelsesdirektør Kjersti Monland. Det er Nav selv som har bestilt rapporten for å få en gjennomgang av årsakene til at brukere klager på vedtak.

– I den grad det er en praksis med å fatte vedtak om avslag uten at man innhenter tilleggsinformasjon, så er det helt uakseptabelt. Slik skal det ikke være, fastslår Monland.

– I en del tilfeller kan det være at dokumentasjon ikke foreligger når vedtak fattes, eller at man ikke vet at det foreligger relevant dokumentasjon. Men noen ganger burde vi bruke mer ressurser på å etterspørre tilleggsinformasjon. Vi bør også være tydeligere på å informere brukerne om hvilken informasjon som skal legges ved søknader.

Bedre kommunikasjon med brukerne er avgjørende for å redusere antallet klager på Nav, mener Navs ytelsesdirektør.

– Et tydelig språk er det viktigste for å få ned tallet på klager. Å få den enkelte til å skjønne hvorfor de får eller ikke får en ytelse er viktig. Hvis brukerne forstår hvorfor de ikke får en ytelse de har søkt om, kan vi unngå mange unødvendige

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler