NHO vil være med på inkluderingsdugnad

NHO ER MED: – Vi er definitivt med på en inkluderingsdugnad, men vi trenger også en jobbskapingsdugnad, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund på pressekonferansen om NHOs årskonferanse (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)

NHO hilser Høyre, Frp og Venstres varslede dugnad for å få flere i arbeid velkommen. Men jobbene må også skapes, konstaterer NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Høyre, Frp og Venstre sitter fortsatt i regjeringsforhandlinger på Jeløya utenfor Moss. Men de har allerede snakket sammen om et felles ønske om å få flere unge, innvandrere, folk med funksjonshemninger og deltidsansatte i jobb. Det er NHO veldig godt fornøyd med.

– Vi er definitivt med på en inkluderingsdugnad, men vi trenger også en jobbskapingsdugnad. Man må skape jobbene før man kan inkludere folk inn i dem, sier Skogen Lund.

– Men vi synes dette er veldig positivt. Det var også positivt at statsministeren i går understreket at privat sektor må være en veldig viktig del av den dugnaden.

Skogen Lund møtte mandag pressen dagen før NHOs årskonferanse, som i år har fått tittelen «Verdien av arbeid».

«Hvis vi ikke får gjort noe med dette, vil fattigdomsproblematikk og integreringsutfordringer forsterkes i framtiden.»
Statsminister Erna Solberg

Bærekraft

Statsminister Erna Solberg (H) kom inn på behovet for å få flere i jobb da hun søndag talte til Høyres felleskonferanse.

– Hvis vi ikke får gjort noe med dette, vil fattigdomsproblematikk og integreringsutfordringer forsterkes i framtiden. Det svekker samfunnets økonomiske og sosiale bærekraft, sa hun.

Statsministeren viste til det som på engelsk kalles NEET-gruppen (Not in employment, education or training) – altså personer som står helt utenfor arbeidslivet og heller ikke er under utdanning.

Høyre, Venstre og Frp varslet før helgen at de var enige om en inkluderingsdugnad for å få flere i jobb.

Les også: Høyre, Frp og Venstre enige om inkluderingsdugnad

Ringer i vannet

Skogen Lund viser til NHOs eget rekrutteringsprogram Ringer i vannet, som 600 personer gikk gjennom i fjor.

– Det er en ordning som fungerer veldig godt. Den tar utgangspunkt i et reelt behov for arbeidskraft, sier hun.

NHO-sjefen mener antallet som går gjennom programmet lett kunne vært tidoblet. Men selv om mange bedrifter ønsker å ansette folk med hull i CV, har det en risiko og kostnad, særlig i starten av arbeidsforholdet, påpeker Skogen Lund.

Hun mener Nav i større grad kunne benyttet den samme metodikken for å redusere utenforskapet.

«Hele vår velferdsmodell er tuftet på høy yrkesdeltakelse.»
NHO-sjef Kristin Skogen Lund

Dramatisk bakteppe

Bakteppet for NHOs årskonferanse er en rekke advarsler om at bærekraften i velferdsstaten er truet hvis ikke yrkesdeltakelsen økes.

Pensjonsutgiftene kommer til å øke kraftig i tiårene som kommer, samtidig som oljeinntektene reduseres.

– Hele vår velferdsmodell er tuftet på høy yrkesdeltakelse. Små endringer i sysselsetting gir veldig store gevinster, sier Skogen Lund.

NHO-sjefen viser til perspektivmeldingen, som lanserer fire mulige løsninger for fremtiden: Vi må jobbe mer, effektivisere offentlig sektor, øke skattene eller øke brukerbetalingen.

– Vi er enig med regjeringen i at de to første punktene er mest attraktive, konstaterer hun.

Konkret er utfordringen å få flere i deltid til å jobbe heltid, å få de som står helt utenfor, inn, og å få de som er inne i arbeidslivet, til å stå lengre i jobb.

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler