Navs nøkkelverktøy duger ikke

UNØDVENDIG PÅLEGG: Det bør være opp til veileder å avgjøre når det er hensiktsmessig å bruke verktøyet, mener Lis Østerbø. – Veilederne jeg snakket med opplevde ofte bruken som meningsløs og bortkastet tid, forteller hun.

UNØDVENDIG PÅLEGG: Det bør være opp til veileder å avgjøre når det er hensiktsmessig å bruke verktøyet, mener Lis Østerbø. – Veilederne jeg snakket med opplevde ofte bruken som meningsløs og bortkastet tid, forteller hun. Illustrasjonsfoto: Shutterstock ©Shutterstock

Navs nøkkelverktøy, arbeidsevnevurdering, skulle få flere i arbeid. Slik er det ikke blitt.
– Verktøyet er i stor grad blitt brukt til å avklare retten til uføretrygd og ikke til å fokusere på folks arbeidsevne, sier Lis Østerbø, avdelingsdirektør i Nav.

Avdelingsdirektøren har gjort en masteroppgave i organisasjon og ledelse om hvorvidt arbeidsevnevurderingene fungerer etter intensjonen. Resultatene kan leses i kronikken i siste nummer av magasinet Velferd.

Stikk i strid med hensikten

Østerbø har intervjuet veiledere ved et Nav-kontor. Verktøyet brukes stikk i strid med det som var den opprinnelige hensikten, kan de fortelle. I sin kronikk skriver Østerbø at «det ble besluttet at arbeidsevnevurderinger skal gjøres i alle saker hvor bruker har søkt om arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Det vil si et pålegg hvor det ikke var opp til veileder å vurdere om det er nødvendig.»

– Dette førte til en omfattende ressursbruk på uføresaker hvor brukerne i liten grad er aktuelle for arbeid. Det ble en nedprioritering av brukere som burde vært prioritert, som for eksempel sykmeldte eller de som var i starten av en arbeidsavklaring, sier Østerbø.

Les hele artikkelen, men kommentar til kritikken fra ledelsen i Nav, i magasinet Velferd 2-2015. Der finner du også Lis Østerbøs kronikk. Klikk her for elektronisk utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler