Advokatfirma undersøker omstridt anbudsvinner:

Nav vil ha juridisk vurdering av Din Utvikling

Nav og tiltaksbransjen

JURIDISK VURDERING: Etter at Arbeidstilsynet sa nei til å undersøke om Din Utviklings forretningsmodell er i strid med loven, har Nav engasjert et privat advokatfirma til å se på saken. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock/filet.no)

Tiltaksleverandøren Din Utviklings bruk av innleid arbeidskraft kan undergrave grunnleggende prinsipper i norsk arbeidsliv, frykter Nav. Nå er advokatfirmaet Wiersholm engasjert for å se på om Din Utviklings praksis er i strid med loven.

Det private selskapet Din Utvikling ble den store anbudsvinneren da regjeringen satte Nav-tiltakene oppfølging og avklaring ut på anbud i 2015. Anbudsrundene resulterte i at Din Utvikling vant kontrakter til en samlet verdi av mer enn en halv milliard kroner over en treårsperiode.

Kritikken har imidlertid vært sterk mot Din Utviklings forretningsmodell. Selskapet baserer virksomheten på bruk av innleide konsulenter i stedet for fast ansatte medarbeidere. Kritikerne mener dette gjøres i strid med gjeldende lover og regler.

Også Nav, som har tildelt kontrakter til Din Utvikling i en rekke fylker, har stilt spørsmål ved selskapets virksomhet. Nav mener det er uklart om forholdet mellom Din Utvikling og de innleide veilederne er reelle innleieforhold eller om det er en form for kontraktørvirksomhet som strider mot bestemmelser i arbeidsmiljøloven og andre lover.

«Dersom denne måten å organisere tiltaksbedriftene er lovlig, er det sannsynlig at andre tiltaksbedrifter vil måtte følge etter Din Utvikling.»
Brev fra Nav til Arbeidstilsynet

Advokatfirma skal se på saken

JURIDISK VURDERING: Resultatet av Wiersholms undersøkelse er forventet å foreligge i desember, forteller Navs økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen.(Foto: Eivind W. Skifjeld)

Nav har flere ganger bedt Arbeidstilsynet om å avklare dette spørsmålet, men Arbeidstilsynet har sagt nei til å befatte seg med saken. Derfor har Nav engasjert et privat advokatfirma til å vurdere kontraktsforholdene mellom Din Utvikling og de innleide veilederne.

«Nav har bestilt en juridisk vurdering av disse forholdene fra advokatfirmaet Wiersholm AS. Resultatet av denne vurderingen er forventet å foreligge i desember», skriver Navs økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen i en e-post til Velferd.

«Avtalen gjelder et oppdrag om å undersøke og avklare om veilederne som jobber for tiltaksarrangøren Din Utvikling AS på en kontrakt med Nav Rogaland om tiltaket Oppfølging reelt sett er arbeidstakere eller oppdragstakere etter arbeidsmiljøloven og annet relevant lovverk», forklarer Nav.

Avtalen med Wiersholm har en verdi på kr 870 000 kroner, pluss merverdiavgift. Det betyr at totalkostnaden blir på drøyt én million kroner.

Oppdraget dreier seg spesifikt om Rogaland fordi det der har vært særlig sterkt, kritisk søkelys på Din Utvikling. Selskapet har vunnet store Nav-kontrakter i Rogaland uten å ha noen tidligere erfaring fra virksomhet i fylket.

Prinsipielt viktig sak

Nav mener det har stor prinsipiell betydning å få avklart om Din Utvikling driver i strid med loven. Det går fram av et brev økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen skrev til Arbeidstilsynet i mai.

«Vi ser at dersom denne måten å organisere tiltaksbedriftene er lovlig (veiledere=konsulenter som er enkeltmannsforetak), er det sannsynlig at andre tiltaksbedrifter vil måtte følge etter Din Utvikling med slik organisering for å kunne være konkurransedyktige på pris i fremtidige anskaffelser. Dette kan medføre at det norske prinsippet om at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv raskt vil kunne erodere innenfor denne bransjen», skriver Axelsen i brevet.

«Denne organisasjonsformen vil da også kunne benyttes og spres til andre bransjer. Dette er neppe en ønsket utvikling i Norge, gitt at alle partiene på stortinget, samt LO og NHO, fortsatt mener at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv», påpeker Axelsen.

Arbeidstilsynet: Ikke prioritert

I brevet, som ble sendt på forsommeren, gjentok Axelsen Navs oppfordring til Arbeidstilsynet om å se på saken. Han understreket at det var viktig med en vurdering fra Arbeidstilsynet, og at et samarbeid mellom de to etatene i denne saken vil være i tråd med regjeringens handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet.

Tross denne sterke oppfordringen fastholdt Arbeidstilsynet at de ikke ville prioritere et tilsyn hos Din Utvikling.

«Arbeidstilsynet får mange tips og henvendelser om saker som må følges opp gjennom tilsyn, og må hele tiden foreta prioriteringer. Vi har vurdert denne saken, men har ut fra en helhetlig vurdering funnet å ikke kunne prioritere et slikt tilsyn på det nåværende tidspunkt», skrev Arbeidstilsynet da de for andre gang avslo Navs anmodning om hjelp til å avklare lovligheten av Din Utviklings virksomhet.

I stedet for Arbeidstilsynet er det dermed advokatfirmaet Wiersholm som skal bistå Nav med å komme til klarhet i om Din Utviklings omstridte forretningsmodell er på riktig eller gal side av loven.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Nav betalte ut 7,4 milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører i 2016. Mest penger gikk til det omstridte selskapet Din Utvikling, som i løpet av to år har tredoblet sine inntekter fra oppdrag for Nav.

Regjeringen skal legge fram en nasjonal strategi for pårørende, lover helse- og omsorgsminister Bent Høie. Når dialogen med det offentlige hjelpeapparatet ikke fungerer, blir det tyngre enn nødvendig å være pårørende, vedgår han.

Ann Solfrid Merula er en av 800 000 nordmenn som yter ubetalt omsorg for nær familie. Mange opplever at innsatsen går ut over egen helse og risikerer selv å falle ut av arbeidslivet. – Å få Vidar tilbake til et verdig liv har vært mitt livs hardeste kamp, sier Ann Solfrid.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler