Kritisk rapport fra Riksrevisjonen:

Nav sjekker ikke dagpengemottakere

KRITISK RIKSREVISOR: – Manglende praktisering av krav til aktivitet eller mobilitet kan føre til at dagpengemottakere mottar ytelsen uten å oppfylle kravet om å være reell arbeidssøker, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. (Foto: Riksrevisjonen)

Nav utbetaler dagpenger uten å sjekke om de som får pengene er reelle arbeidssøkere. Det går fram av en ny rapport fra Riksrevisjonen.

I 2016 utbetalte Nav drøyt 15 milliarder kroner i dagpenger, som delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet. Navs arbeid med dagpengesaker har imidlertid store svakheter, ifølge Riksrevisjonen.

Kritikken av Nav framkommer i Riksrevisjonens årlige rapport til Stortinget om revisjon av departementer og statlige virksomheter. Rapporten ble overlevert til Stortinget i går.

«Vi konstaterer at arbeids- og velferdsetatens behandling av dagpengesaker ikke har god nok kvalitet.»
Riksrevisor Per-Kristian Foss

Ingen krav til flytting

– Vi konstaterer at arbeids- og velferdsetatens behandling av dagpengesaker ikke har god nok kvalitet. Rapporten vår påpeker at etaten ikke sikrer at de som mottar dagpenger, er reelle arbeidssøkere, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

I henhold til folketrygdloven må man være reell arbeidssøker for å ha rett til dagpenger. Som reell arbeidssøker må man være villig til å ta ethvert arbeid og til å ta arbeid hvor som helst i Norge. Nav-kontorene som Riksrevisjonen har intervjuet, opplyser at de ikke har stilt krav om mobilitet i 2016.

– Manglende praktisering av krav til aktivitet eller mobilitet kan føre til at dagpengemottakere mottar ytelsen uten å oppfylle kravet om å være reell arbeidssøker. Arbeids- og velferdsetaten må sørge for at forvaltningen av ordningen har god kvalitet, også for å opprettholde tilliten til dagpengeordningen som en viktig del av det sosiale sikkerhetsnettet, sier Foss.

Bare fem prosent flytter

Tall fra Nav viser at det er svært få arbeidsledige som flytter for å finne seg en jobb. Totalt er det om lag fem prosent som flytter når de blir arbeidsledige. De fleste av disse flytter enten innenfor sitt eget fylke eller til et nabofylke, ifølge en artikkel i siste nummer av Navs fagtidsskrift Arbeid og velferd.

Det er store geografiske variasjoner i hvor stor andel av de ledige som flytter. Folk i Nord-Norge har høyest sannsynlighet for å flytte når de blir arbeidsledige. Det er også i de nordligste fylkene at folk oftest er positive til å flytte ved ledighet, viser en spørreundersøkelse Nav har foretatt.

Liten flyttevillighet i Agder og Rogaland

Få arbeidsledige i Hordaland og Rogaland flyttet i 2016, til tross for en sterk ledighetsøkning i området og behov for arbeidskraft i andre deler av landet, påpeker Nav.

Resultater fra spørreundersøkelsen viser også at det var i Agderfylkene og Rogaland folk var mest negative til å flytte ved ledighet.

Siste fra Velferd.no

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

I en tid hvor de store visjonene mangler i politikken, mener historiker Rutger Bregman at det er på tide å tenke nytt. Innføring av en grunnlønn til alle vil ha stor betydning for de som har minst, mener han. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler