Nav-sjefen vil gjøre mer av jobben selv

OSLO 2016-02-11: NAV-direktør, arbeids- og velferdsdirekør, Sigrun Vågeng. FOTO: WERNER JUVIK

HØY KOMPETANSE I NAV: – Jeg kan ikke sette mine medarbeidere til bare å bestille tiltaksplasser. Vi har høyt utdannede folk hos oss, med kompetanse som vi må bruke på en god måte, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Foto: Werner Juvik ©Werner Juvik

Nav kjøper årlig inn tjenester for milliardbeløp fra eksterne aktører på velferdsfeltet. Men Nav kan få flere i jobb ved selv å ta over oppgaver som i dag settes ut til andre, mener arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nav kjøpte inn tjenester for 6,6 milliarder kroner fra mer enn 31 000 eksterne tiltaksarrangører i 2014. Det går fram av en artikkel i siste nummer av magasinet Velferd, som nettopp har utkommet.

I et stort intervju i samme nummer tar arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til orde for at Nav selv bør ta over oppgaver som i dag settes ut til attføringsbedrifter og andre tiltaksleverandører.

Les hele intervjuet med Sigrun Vågeng og en artikkel om Navs omfattende innkjøp av tjenester i Velferd 2-2016. Klikk her for digital utgave.

Følger opp Vågeng-utvalget

I april i fjor presenterte Sigrun Vågeng sluttrapporten fra ekspertutvalget som hadde utredet tiltak for et enklere, mer effektivt og brukertilpasset Nav. Et knapt halvår seinere var hun innsatt som ny toppsjef i Nav.

Sjelden har en leder for et offentlig utvalg hatt så gode muligheter til å være med på å sette sine egne anbefalinger ut i livet.

Kritikk fra NHO og Virke

En av anbefalingene fra Vågeng-utvalget var at Nav bør ta mer av den arbeidsrettede oppfølgingen selv, framfor å sette ut oppgavene. Det forslaget ble møtt med kritikk blant annet fra Attføringsbedriftene i NHO og fra Hovedorganisasjonen Virke. De organiserer en rekke tiltaksleverandører som jobber på oppdrag fra Nav.

Sigrun Vågeng forsikrer at det også i framtiden vil være nok av oppgaver for attføringsbedriftene og andre tiltaksarrangører. Hun mener imidlertid at Nav i mange tilfeller kan få bedre resultater ved å gjøre jobben selv.

Forsøksprosjekt viser vei

Nav-sjefen viser til forsøksprosjektet «Kjerneoppgaver i Nav», der fem Nav-kontorer i et par år har overtatt oppfølgingsoppgaver som før ble satt ut til eksterne aktører. Et av kontorene i prosjektet er Nav Heimdal, som omtales i en reportasje i siste nummer av Velferd.

– Nav Heimdal er et supert eksempel. Der ser vi at vi ved hjelp av vår egen kompetanse klarer å få flere i arbeid enn om man satte ut jobben, sier Vågeng.

– I Heimdal var det 108 arbeidssøkere i prosjektet, 64 prosent fikk jobb. Det er et resultat vi er stolt av.

Vil at flere skal gjøre det samme

Sigrun Vågeng vil at erfaringene fra de fem forsøkskontorene skal overføres til andre Nav-kontorer.

– Vi vil fremdeles trenge et nært og tett samarbeid med attføringsbedriftene, for vi kan ikke løse alle oppgavene selv. Men jeg kan ikke sette mine medarbeidere til bare å bestille tiltaksplasser. Vi har høyt utdannede folk hos oss, med kompetanse som vi må bruke på en god måte.

Les hele intervjuet med Sigrun Vågeng i magasinet Velferd 2-2016. Klikk her for digital utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler