Nav-ombud i det blå

O

Fra JA TIL TJA: Som stortingsrepresentant krevde Robert Eriksson at det ble opprettet et ombud for Nav-brukere. Som arbeids- og sosialminister har han ikke tatt stilling til om han vil ha et Nav-ombud. Foto: Werner Juvik ©Werner Juvik

I opposisjon mente Robert Eriksson og Fremskrittspartiet at det hastet å få på plass et Nav-ombud. Nå vet ikke Eriksson lenger om han vil ha et slikt ombud. – Et klart tilbaketog, mener Karin Andersen fra SV.

«En av mine saker, som jeg har kjempet for i snart åtte år, er å få på plass et Nav-ombud», sa daværende stortingsrepresentant Robert Eriksson i Stortinget 18. juni 2013. Sammen med andre representanter fra Fremskrittspartiet ba han den daværende rødgrønne regjeringen om å få på plass et slikt ombud i løpet av året.

Fire måneder senere overtok Eriksson som arbeids- og sosialminister, og han har nå sittet et drøyt år i statsrådstolen. Noe forslag om å opprette et Nav-ombud har imidlertid ikke kommet fra den blåblå regjeringen, selv om også Høyre ville ha et slikt ombud da partiet var i opposisjon.

SV presser på

Nå ønsker stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV fortgang i saken. I mai la hun fram et forslag om at Stortinget ber regjeringen sørge for å få opprettet et Nav-ombud snarest mulig. Stortingets arbeids- og sosialkomité har saken til behandling og har i den forbindelse bedt om arbeids- og sosialministerens synspunkter.

Erikssons svar avdekker at han ikke er like sikker som før på at det er behov for et Nav-ombud. I svarbrevet viser han til at regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe for å gjennomgå Nav. Ekspertgruppen skal legge fram sin sluttrapport i mars neste år.

Et Nav-ombud er «et aktuelt virkemiddel», skriver Eriksson i sitt svar til komiteen.

«Jeg ønsker imidlertid å avvente den ovenfor nevnte ekspertgruppens rapport før jeg tar endelig stilling til om det bør etableres et Nav-ombud», skriver Eriksson i brevet.

– Et klart tilbaketog

– Svaret fra Robert Eriksson er omtrent en blåkopi av svaret vi i sin tid fikk fra Arbeiderpartiet, sier Karin Andersen. Da SV satt i regjering hadde partiet lite hell med å få regjeringspartner Arbeiderpartiet til å gå inn for å opprette et Nav-ombud.

– Det skremmer meg at arbeidsministeren ikke har lagt seg mer i selen i saken. Det er et klart tilbaketog og tyder på at engasjementet ikke stakk så dypt, sier Andersen.

Les hele saken i Velferd 7-2014. Klikk her for elektronisk utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler