Din Utvikling troner på leverandørtoppen:

Nav kjøpte tiltak for 7,4 milliarder i fjor

Nav og tiltaksbransjen

29 000 TILTAKSARRANGØRER: Nesten 29 000 virksomheter står på listen over tiltaksarrangør fikk utbetalt penger fra Nav i fjor. (Illustrasjonsfoto: Werner Juvik)

Nav betalte ut 7,4 milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører i 2016. Mest penger gikk til det omstridte selskapet Din Utvikling, som i løpet av to år har tredoblet sine inntekter fra oppdrag for Nav.

Både politikere og ledelsen i Nav har tatt til orde for at Nav bør utføre flere oppgaver selv, i stedet for å sette ut jobben til eksterne tiltaksarrangører. I tråd med dette får Nav 200 millioner kroner i neste års statsbudsjett til å gjøre mer arbeidsrettet oppfølging i egenregi.

Dette er imidlertid småpenger sammenlignet med det Nav bruker på innkjøp av tjenester fra eksterne leverandører. Og Navs innkjøp av slike tjenester øker, viser tall Velferd har fått tilgang til.

«I 2016 betalte etaten ut penger til i alt 28 929 eksterne tiltaksarrangører.»

12 prosent økning

I 2016 betalte Nav ut i alt 7,4 milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører. Det er en økning på om lag 12 prosent fra 2014, da de samlede utbetalingene var på 6,6 milliarder.

De fem største leverandørene i 2016 var Din Utvikling AS, Fønix AS, Podium AS, Oppfølgingsenheten Frisk AS og Euroskolen/Agil AS, viser tallene Velferd har fått fra Nav.

(Saken fortsetter under grafen.)

TJENESTER FOR MILLIARDER: Nav betalte ut 7,4 milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører i 2016. De fem største fikk til sammen utbetalt 540 millioner kroner.

29 000 tiltaksarrangører

Antallet tiltaksarrangører som gjør oppdrag for Nav, er enormt. I 2016 betalte etaten ut penger til i alt 28 929 eksterne tiltaksarrangører, opplyser Nav.

Selv om tallet er høyt er det en nedgang fra 2014, da mer enn 31 000 virksomheter fikk betalt for Nav-oppdrag.

Mange av tiltaksarrangørene er små. Av de nesten 29 000 leverandørene i 2016, var det 629 som fikk utbetalt én million kroner eller mer fra Nav.

«At Din Utvikling troner på toppen av listen over leverandører av tiltak til Nav, er ikke ukontroversielt.»

Tredobling for Din Utvikling

Den private tiltaksarrangøren Din Utvikling har tatt steget opp som den klart største leverandøren av tiltak til Nav. På to år er Navs innkjøp av tjenester fra selskapet mer enn tredoblet.

I 2014 fikk Din Utvikling 58 millioner i betaling fra Nav. Året etter satte regjeringen Nav-tiltakene avklaring og oppfølging ut på anbud, og Din Utvikling ble den store vinneren i anbudskonkurransene. Det har resultert i at Nav i 2016 betalte ut 185 millioner kroner til selskapet.

At Din Utvikling troner på toppen av listen over leverandører av tiltak til Nav, er ikke ukontroversielt. Som Velferd har omtalt i en rekke artikler, har din Utvikling fått kraftig kritikk for sin praksis med å basere seg på innleid arbeidskraft i stedet for å ha fast ansatte.

Nav har uttrykt bekymring for at Din Utviklings innleiepraksis kan bidra til å undergrave prinsippet om at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Nav har også stilt spørsmål ved om Din Utviklings praksis er i strid med gjeldende lover og regler og har bestilt en juridisk utredning for å avklare dette.

Les mer: Nav vil ha juridisk vurdering av Din Utvikling

Sandefjord-selskap på andreplass

Også for andre selskaper har konkurranseutsettingen av Nav-tiltak gitt en kraftig omsetningsvekst. Det gjelder blant annet nummer to på listen over de største leverandørene til Nav, Fønix AS.

Det Sandefjord-baserte selskapet gjorde rent bord i anbudskonkurransene for Nav-tiltak i Vestfold. Mens det tidligere var en rekke virksomheter som leverte avklarings- og oppfølgingstiltak til Nav i dette fylket, resulterte anbudskonkurransene i at Fønix ble eneste leverandører av disse tiltakene i Vestfold.

I motsetning til mange andre storleverandører av tiltak til Nav, er Fønix i offentlig eie. Sandefjord kommune eier 94 prosent av aksjene i selskapet, mens Røde Kors eier de resterende 6 prosent.

Podium på tredjeplass

Den tredje største tiltaksleverandører til Nav i 2016 var det private selskapet Podium AS, som eies av bemanningsselskapet JobZone.

Podium har spesialisert seg på å levere tjenester til offentlig sektor. Selskapet omtaler seg selv som en ledende leverandør av arbeidsmarkedskurs og skriver på sine nettsider at de har 20 kurssteder i fem fylker.

Den informasjonen er muligens ikke helt oppdatert, for ifølge morselskapet JobZones nettsider er Podium lokalisert på 35 kurssteder.

«En klassisk velferdsprofitør»

Nummer fire og fem på listen over tiltaksleverandører til Nav i 2016 er Oppfølgingsenheten Frisk AS og Euroskolen/Agil AS. Begge selskapene er omtalt i rapporten «Milliarder – ikke mennesker. En historie om velferdsprofitører på attføringsområdet», som ble utgitt i vår.

I rapporten, som er skrevet av daglig leder Linn Herning i alliansen For velferdsstaten og politisk rådgiver Johan Martin Leikvoll i Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), blir Oppfølgingsenheten Frisk omtalt som «en klassisk velferdsprofitør».

Selskapet vant anbudskonkurranser i seks fylker da Nav-tiltakene oppfølging og avklaring ble satt ut på anbud i 2015.

I tillegg til å jobbe for Nav, leverer Oppfølgingsenheten Frisk spesialhelsetjenester til flere regionale helseforetak. Selskapets samlede driftsinntekter økte fra 70 millioner kroner i 2014 til 128 millioner i 2016, ifølge nettstedet proff.no.

Rapporten «Milliarder – ikke mennesker» plasserer også Euroskolen/Agil i kategorien velferdsprofitør. Selskapet er eid av Sonans-konsernet, som har omfattende virksomhet innenfor privatskoler og karriereveiledning. Hovedeier i Sonans er oppkjøpsfondet Procuritas, som er registrert i skatteparadiset Guernsey.

Dette er de ti største leverandørene av tiltak til Nav i 2016. Tallene er avrundet til nærmeste million:

 

NAVN

BELØP

Din Utvikling AS

185 millioner

Fønix AS

125 millioner

Podium AS

107 millioner

Oppfølgingsenheten Frisk AS

65 millioner

Euroskolen/Agil AS

58 millioner

NAKK-gruppen AS

56 millioner

Tromsprodukt AS

51 millioner

JobLearn AS

49 millioner

Prima as

49 millioner

Grep Grenland AS

49 millioner

1 Tallene gjelder tiltak på følgende poster i statsbudsjettet: 

Kap 634 Arbeidsmarkedstiltak post 21 Forsøk, utviklingstiltak mv., post 76 Tiltak for arbeidssøkere, post 77 Varig tilrettelagt arbeid, post 79 Funksjonsassistanse i arbeidslivet
Kap 605 Arbeids- og velferdsetaten post 70 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte
Kap 2650 Sykepenger post 73 Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv.

Kilde: Nav

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler