Nav kartlegger feilutbetaling av sykepenger

FEIL FOR MILLIARDER: Ingen har oversikt over hva feilutbetalinger av sykepenger koster samfunnet. Nå har Nav gitt Oslo Economics i oppdrag å analysere og anslå omfanget av problemet. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Feilutbetalinger av sykepenger er et omfattende problem. Nå ønsker Nav å få en oversikt hvor mye penger det kan dreie seg om. Trolig er det snakk om flere milliarder kroner i året.

 fjor utbetalte Nav sykepenger for 39 milliarder kroner. Samtidig krevde etaten tilbake 110 millioner som var feilaktig utbetalt. Det utgjorde bare 0,3 prosent av de samlede utbetalingene.

Det totale omfanget av feilutbetalinger er sannsynligvis mange ganger så høyt.

I en rapport fra 2011 anslo Proba samfunnsanalyse at svindel med sykepenger trolig utgjorde minst seks prosent av utbetalingene til sykepenger. Det tilsvarte den gang mer enn to milliarder kroner.

I tillegg tilkommer feilutbetalinger som skyldes feil gjort av Nav eller ubevisste feil brukere har gjort, uten noe forsøk på svindel.

«Vi ønsker å få kunnskap om når feilene skjer.»
Seksjonssjef Magne Fladby, Nav

Det finnes ingen beregninger av hvor mye slike feil beløper seg til. Undersøkelser i utlandet tyder imidlertid på at ubevisste feil har et større omfang enn trygdesvindel.

Omfanget skal undersøkes

Nå ønsker Nav å få en bedre oversikt over problemet. Derfor har rådgivnings- og analyseselskapet Oslo Economics fått i oppdrag å analysere og anslå hva feilutbetalinger av sykepenger beløper seg til totalt.

Anslaget skal omfatte både feil begått av Nav selv, av brukere og av andre samarbeidspartnere. Både ubevisste feil og bevisst trygdesvindel skal med.

Resultatet skal være klart innen utløpet av januar 2018.

Viktig kartlegging

VIKTIG KUNNSKAP: – Det er også viktig å få kunnskap om hva som skyldes feil hos Nav, hva som skyldes feil hos brukerne og hva som skyldes systemfeil, sier seksjonssjef Magne Fladby. (Foto: Ingar Næss)

– Det er viktig å få en så god totaloversikt over feilutbetalinger som mulig. Sykepenger er et viktig område, så vi begynner med det. Vi ønsker å gjøre tilsvarende kartlegginger av andre ytelser senere, sier seksjonssjef Magne Fladby i Nav.

I tillegg til å få et anslag over det totale omfanget, ønsker Nav å få vite mer om når og hvor feil oppstår.

– Vi ønsker å få kunnskap om når feilene skjer. Er det når vedtakene fattes eller på andre stadier i prosessen? Det er også viktig å få kunnskap om hva som skyldes feil hos Nav, hva som skyldes feil hos brukerne og hva som skyldes systemfeil, sier Fladby.

Kritikk fra Riksrevisjonen

Nav har fått kritikk fra Riksrevisjonen for ikke å gjøre nok for å få bukt med feilutbetalinger. Betydelige midler går tapt fordi Nav ikke avdekker slike feil og fordi krav foreldes, fastslo Riksrevisjonen i fjor høst.

I kjølvannet av kritikken har Nav utarbeidet en handlingsplan mot feilutbetalinger. Planen er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, og Nav fikk en ekstrabevilgning på 30 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i år til å styrke innsatsen på dette området.

Det er deler av denne ekstrabevilgningen som nå brukes til å beregne omfanget av feilutbetalinger av sykepenger.

Informasjon og forenkling

Oppfølgingen av handlingsplanen mot feilutbetalinger handler både om forebygging og kontroll, påpeker Fladby. Han trekker fram informasjon og et enklere regelverk som viktige tiltak for å forebygge feil.

– Vi ser blant annet på forenklinger i regelverket som kan gi mer effektiv saksbehandling og gjøre det lettere å forstå regelverket både for saksbehandlere i Nav og for brukerne. Vi ser også på om vi har gitt god nok informasjon om brukernes plikter.

Begrensninger i Navs datasystemer er utpekt som en av forklaringene på at feilutbetalinger skjer. Nav arbeider med å forbedre disse for at saksbehandlerne skal få bedre systemstøtte.

– Vi arbeider også med robotics, å ta i bruk roboter i saksbehandlingen. Det innebærer at vi automatiserer prosesser som tidligere har vært gjort manuelt, sier seksjonssjef Magne Fladby i Nav.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Nav betalte ut 7,4 milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører i 2016. Mest penger gikk til det omstridte selskapet Din Utvikling, som i løpet av to år har tredoblet sine inntekter fra oppdrag for Nav.

Regjeringen skal legge fram en nasjonal strategi for pårørende, lover helse- og omsorgsminister Bent Høie. Når dialogen med det offentlige hjelpeapparatet ikke fungerer, blir det tyngre enn nødvendig å være pårørende, vedgår han.

Ann Solfrid Merula er en av 800 000 nordmenn som yter ubetalt omsorg for nær familie. Mange opplever at innsatsen går ut over egen helse og risikerer selv å falle ut av arbeidslivet. – Å få Vidar tilbake til et verdig liv har vært mitt livs hardeste kamp, sier Ann Solfrid.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler