Les i nytt nummer av Velferd:

Nav hjelper elever på Jessheim vgs

NY SJANSE: Elise Nermo og Konrad Wilczack mistet motivasjonen da de strøk i første forsøk på videregående. I prosjektet med Nav i skolen fikk de den oppfølgingen de trengte.

NY SJANSE: Elise Nermo og Konrad Wilczack mistet motivasjonen da de strøk i første forsøk på videregående. I prosjektet med Nav i skolen fikk de den oppfølgingen de trengte. Foto: Werner Juvik ©Werner Juvik

På Jessheim videregående skole er Nav-ansatte på plass hver dag for å realitetsorientere og veilede elever slik at de fullfører skolegangen. For Elise Nermo (22) og Konrad Wilczak (19) ble det redningen.

På Jessheim videregående skole har Nav og skolen begge plass i heiagjengen rundt utsatte ungdommer. Nav-veilederne kan trå til med hjelp som skolen ikke rår over, og skolen gir fleksibel skoleplass til ungdom som har endt opp hos Nav.

Det er det som er så fint, sier skolens assisterende rektor, og prosjektleder, Kristina Samsing. Det er ikke alltid det er skolefaglige grunner til at elever står i faresonen for å falle ut av skolen. Vi har elever som kommer sultne på skolen, som ikke har mat hjemme, som har dårlige boforhold, vanskelige familierelasjoner – dette gjør at de ikke kan konsentrere seg om skolearbeidet, sier Samsing.

– Vi kan hjelpe enkeltelever med økonomisk sosialhjelp, snakke med barnevernet ved behov, hjelpe dem å flytte hjemmefra med hjelp av bostøtte og etableringstilskudd, nikker de fire Nav-veilederne rundt bordet.

Men aller mest handler det om sammen å hjelpe og motivere elever til å komme videre i nye tilpassede tiltak.

Samarbeidet mellom Nav og skolen på Jessheim er hovedsaken i magasinet Velferd nr. 5-2015, som nettopp har kommet ut. Der kan de lese hele reportasjen. Klikk her for elektronisk utgave.

Skal forebygge frafall

Jessheim videregående skole er med i pilotprosjektet «Forsøk med Nav-veileder i videregående skole» og er en av ti skoler fra sju fylker som deltar. Fra og med i høst vil imidlertid alle fylker ha sitt pilotprosjekt. Formålet er å forebygge frafallet i videregående skole og integrere ungdom i arbeidslivet.

Man ønsker også å få kunnskap om behov for tiltak og tjenester fra Nav i kombinasjon med tilrettelagt opplæring fra fylkeskommunen. Forsøket er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet og varer ut 2017. Det følgeevalueres av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Vil jobbe med eldre

Elise Nermo er en av dem som har blitt hjulpet i prosjektet. Elise hadde fullført de to årene på omsorgs- og helsefag Vg2, men strøk til fagprøven. Etter et år på folkehøgskole tok hun kontakt med Nav. Hun ville prøve på nytt.

– Jeg har alltid drømt om å jobbe med eldre, gjerne demente. Nav loset meg inn i klassen Vg3 på Jessheim vgs. Den er for dem som enten ikke har fått læreplass eller har strøket i enkeltfag. For fire uker siden besto jeg fagprøven. Jeg er så glad og lettet, sier Elise.

Elise har dysleksi og trenger tilrettelegging av undervisningen. Fire dager i uken har hun vært ute i arbeid og en dag i uken på skolen.

– Det har vært beinhard jobbing. Jeg har hatt arbeidspraksis, hatt ekstrajobb ved siden av og lest masse. Tett oppfølging fra skolen og en støttende veileder på arbeidsplassen har vært helt avgjørende for at jeg har lykkes, forteller Elise.

Les hele saken i magasinet Velferd 5-2015. Klikk her for elektronisk utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler