Nav-ansatte kjenner ikke arbeidslivet

DROPPER OPPFØLGING: Mangel på tid og ressurser gjør at Nav-ansatte velger bort noen oppfølgingsoppgaver. Det gjelder spesielt oppfølging av brukere som er i arbeidsrettede tiltak drevet av eksterne tiltaksarrangører.

DROPPER OPPFØLGING: Mangel på tid og ressurser gjør at Nav-ansatte velger bort noen oppfølgingsoppgaver. Det gjelder spesielt oppfølging av brukere som er i arbeidsrettede tiltak drevet av eksterne tiltaksarrangører. Illustrasjonsfoto: Ann-Elin Wang ©Ann-Elin Wang

En av Navs hovedoppgaver er å få folk i arbeid. Men Nav-ansatte mangler kunnskap om arbeidslivet og har lite kontakt med arbeidsgivere, ifølge en intern rapport om ressurssituasjonen i Nav.

Mangel på tid, kompetanse og ressurser gjør at landets Nav-kontorer ikke gir brukerne den hjelpen de trenger for å komme i arbeid. Oppfølging av brukere på arbeidsrettede tiltak blir bevisst nedprioritert, viser en kartlegging av ressurssituasjonen ved Nav-kontorene.

Kartleggingen bygger på en skriftlig intervjuundersøkelse ved 70 Nav-kontorer og personlige intervjuer med ansatte ved 12 kontorer.

Et av formålene har vært å undersøke om Nav-kontorene har tilstrekkelige ressurser til å møte de politiske forventningene som stilles til etaten.

Svaret på dette spørsmålet er et klart nei. Nav-ansatte har ikke kapasitet til å følge opp brukerne slik det er forventet, fastslår en rapport som oppsummerer resultatene av kartleggingen.

Mangler kunnskap

Det er store kunnskapshull hos Nav-ansatte om forhold på arbeidsmarkedet. Og mange Nav-kontorer forteller at kontakten med arbeidsgivere er mangelfull.

«Når du spør meg om arbeidsmarkedet hos oss, må jeg være ærlig å si at det har jeg begrenset kunnskap om», vedgår en Nav-medarbeider som er gjengitt i rapporten.

Skal bli bedre

– Rapporten bekrefter det vi har visst en stund; at det har vært for lite kompetanse, trykk og satsing på markedsarbeidet. Å bli bedre på dette området er en av våre hovedprioriteringer, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav.

Les hele artikkelen i magasinet Velferd 8-2013. Elektronisk utgave kan kjøpes her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler