Mye å lese i siste nummer av Velferd

STORT ARBEIDSPRESS: – Arbeidspresset i Nav er stort, forventningene fra politikerne og folk flest er meget store. Mange ansatte sliter med følelsen av ikke å strekke til, forteller Kari Bansal, som er leder for Nav-kontoret i Bjerke bydel i Oslo.

STORT ARBEIDSPRESS: – Arbeidspresset i Nav er stort, forventningene fra politikerne og folk flest er meget store. Mange ansatte sliter med følelsen av ikke å strekke til, forteller Kari Bansal, som er leder for Nav-kontoret i Bjerke bydel i Oslo. Foto: Siv Nærø ©Siv Nærø

Tøff hverdag for Nav-ansatte. Forskere vil reformere uføresystemet. EU og Storbritannia på kollisjonskurs om innvandring. Dette er blant sakene i siste nummer av magasinet Velferd.

Strømmen av negative oppslag om Nav i mediene oppleves som en belastning for mange Nav-ansatte. Det går fram av en artikkel i magasinet Velferd nr. 8-2013, som nettopp har utkommet.

– Mange Nav-ansatte sliter med følelsen av ikke å strekke til, sier Kari Bansal, som er leder for Nav-kontoret i bydel Bjerke i Oslo.

Bansal vedgår at enkeltsaker som omtales i mediene, ofte avdekker en reell svikt i systemet. Men hun synes det er tungt at medarbeidere blir hengt ut når mye av svikten bunner i en utfordrende arbeidssituasjon med stramme økonomiske rammer.

Det er særlig tre faktorer som gjør at Nav-ansatte sliter i hverdagen, går det fram av artikkelen i siste nummer av Velferd: De negative medieoppslagene, hardt arbeidspress med tøffe prioriteringer, og en sterk økning av trusler og vold, som kulminerte i drap på en Nav-ansatt i Oslo i høst.

Flere uføre bør få tilbud om jobb

Altfor mange mennesker får innvilget hundre prosent uføretrygd selv om de har en viss arbeidsevne i behold, ifølge økonomene Simen Markussen og Knut Røed. Mange skyves helt ut av arbeidslivet selv om de kunne vært i stand til å jobbe noe, påpeker de i et intervju i siste nummer av magasinet Velferd.

Sammen med økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo har Røed og Markussen foreslått en radikal omlegging av uføresystemet. De mener en gradert ytelse bør være hovedregelen og at det bare unntaksvis bør innvilges hundre prosent uføretrygd.

Økonomene tar til orde for at velferdsstaten i stedet for bare å tilby inntektssikring gjennom trygdeytelser bør tilby inntekt gjennom eget arbeid. Om nødvendig må velferdsstaten sørge for meningsfulle jobber som tilrettelegges for personer med nedsatt arbeidsevne, foreslår de.

EU og Storbritannia på kollisjonskurs om innvandring

Fra 1. januar 2014 kan bulgarere og rumenere fritt reise inn i Storbritannia på linje med borgere fra andre EU-land. Utsiktene til økt innvandring fra de to landene har økt temperaturen i en allerede opphetet britisk debatt om innvandring og velferd. EU-skeptiske politikere og medier advarer om at Storbritannia er i ferd med å bli oversvømmet av såkalte velferdsturister; mennesker fra andre EU-land som innvandrer for å leve godt på britiske velferdsordninger.

EU-kritiske og innvandringsskeptiske briter er ikke blitt mildere stemt av at EU har tatt juridiske skritt mot britiske tiltak som begrenser innvandreres tilgang til velferdsordninger.

Britisk praksis diskriminerer EU-borgere og kan ha ført til at flere titusener er nektet tilgang til velferdsytelser de har krav på, mener EU-kommisjonen. Nå skal EU-domstolen avgjøre om britene må endre praksis.

Les disse artiklene og annet stoff om aktuelle velferdspolitiske spørsmål i magasinet Velferd 8-2013. Bestill abonnement eller kjøp elektronisk utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler