Regjeringens forslag til statsbudsjett:

Mer til Nav-innsats for å få psykisk syke i jobb

Statsbudsjettet 2018

TYDELIG SIGNAL: – Det er veldig positivt at statsråden er så tydelig på at Nav skal få midler både til å videreføre eksisterende IPS-tiltak og til å etablere nye tiltak, sier prosjektleder Kine Nan Lium ved IPS Hadeland. (Foto: Werner Juvik)

Regjeringen vil styrke Navs innsats for å få personer med psykiske helseproblemer i arbeid gjennom metoden individuell jobbstøtte (IPS). Det går fram av forslaget til statsbudsjett for 2018. – Veldig positivt, sier prosjektleder Kine Nan Lium ved IPS Hadeland.

Nav skal få større handlingsrom til å utføre oppfølgingstjenester selv, i stedet for å sette ut jobben til andre. Økte bevilgninger til Nav-tiltak i egenregi skal blant annet brukes til å styrke satsingen på individuell jobbstøtte (IPS). Det er blant punktene i forslaget til statsbudsjett for 2018, som ble lagt fram i dag.

Individuell jobbstøtte (IPS) er en metode for å få folk så raskt som mulig ut i jobb på en ordinær arbeidsplass med tett oppfølging. Metoden er spesielt utviklet for personer med psykiske lidelser, men brukes også i tiltak rettet mot andre målgrupper.

«Individuell jobbstøtte dobler sjansen for at personer med alvorlige psykiske lidelser kommer ut i jobb»

 IPS dobler overgang til arbeid

I statsbudsjettet for inneværende år fikk Nav anledning til å omdisponere inntil 100 millioner kroner for å gjøre arbeidsrettet oppfølging i egenregi. For blant annet å styrke satsingen på IPS-tiltak, foreslår regjeringen å øke denne fullmakten med ytterligere 100 millioner kroner, til totalt 200 millioner kroner i 2018.

Internasjonale studier viser at hjelp gjennom individuell jobbstøtte dobler sjansen for at personer med alvorlige psykiske lidelser kommer ut i jobb, sammenlignet med tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak.

Dokumentert effekt

– Individuell jobbstøtte er et tiltak som vi vet har positiv effekt. Nå styrker vi innsatsen slik at flere får hjelp på denne måten, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding.

Midlene skal både gå til etablerte IPS-tiltak Nav er involvert i og til nye IPS-satsinger.

– Forslaget innebærer at det vil være økonomisk rom for etaten til å videreføre eksisterende IPS-tiltak og i tillegg etablere nye IPS-tiltak, fastslår Hauglie.

«Budsjettforslaget gir et tydelig signal om at Nav skal ta ansvar.»
Prosjektleder Kine Nan Lium, IPS Hadeland

Tydelig signal

De klare signalene om at regjeringen vil øke satsingen på IPS er gledelige, sier prosjektleder Kine Nan Lium ved IPS Hadeland.

– Det er veldig positivt at statsråden er så tydelig på at Nav skal få midler både til å videreføre eksisterende IPS-tiltak og til å etablere nye tiltak. Jeg er kjempefornøyd med at budsjettforslaget er så konkret når det gjelder dette, sier Lium til Velferd.

IPS Hadeland er et samarbeid mellom Nav og den psykiske helsetjenesten på Hadeland. En evaluering av denne og andre IPS-satsinger i Norge viser at de har gode resultater med å få folk i arbeid.

Anniken Hauglie har selv vært på Hadeland for å se på IPS-satsingen der.

– Statsråden har vært på besøk hos oss, og hun understreket da at det er viktig å satse på tiltak som man ser at virker. Budsjettforslaget gir et tydelig signal om at Nav skal ta ansvar for dette. Det betyr at vi kan satse videre og også bidra til å inspirere andre, sier Kine Nan Lium ved IPS Hadeland.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Nav betalte ut 7,4 milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører i 2016. Mest penger gikk til det omstridte selskapet Din Utvikling, som i løpet av to år har tredoblet sine inntekter fra oppdrag for Nav.

Regjeringen skal legge fram en nasjonal strategi for pårørende, lover helse- og omsorgsminister Bent Høie. Når dialogen med det offentlige hjelpeapparatet ikke fungerer, blir det tyngre enn nødvendig å være pårørende, vedgår han.

Ann Solfrid Merula er en av 800 000 nordmenn som yter ubetalt omsorg for nær familie. Mange opplever at innsatsen går ut over egen helse og risikerer selv å falle ut av arbeidslivet. – Å få Vidar tilbake til et verdig liv har vært mitt livs hardeste kamp, sier Ann Solfrid.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler