Mer penger til Nav-tiltak i egenregi

MYE TIL SØR-TRØNDELAG: Nav Heimdals deltakelse i forsøksprosjektet «Kjerneoppgaver i Nav» gjør at Sør-Trøndelag får mer penger til Nav-tiltak i egenregi enn de fleste andre fylker. Bildet viser medarbeidere ved Nav Heimdal. (Foto: Werner Juvik)

I årets statsbudsjett har Nav fått 100 millioner kroner til å gjennomføre arbeidsrettet oppfølging selv, i stedet for å sette ut oppgavene. Hordaland, Oslo og Sør-Trøndelag får størst andel av potten.

Nav skal få større frihet til å velge om de vil kjøpe avklarings- og oppfølgingstjenester fra eksterne tiltaksarrangører eller om de vil gjøre jobben selv. Det fastslår Regjeringen i statsbudsjettet for i år.

I budsjettet er det satt av 100 millioner kroner, som fordeles på Nav-kontorer i alle landets fylker. I noen fylker går midlene til ett enkelt Nav-kontor, mens andre fylker har valgt å fordele pengene på flere Nav-kontorer, opplyser Nav til Velferd.

Jobbspesialister

Pengene skal gå til å ansette jobbspesialister som bruker den såkalte supported employment-metodikken for å følge opp folk som trenger bistand for å komme seg i jobb.

I alle fylker skal det etableres team eller miljøer som jobber med denne metodikken.

Jobbspesialistene jobber tettere med brukere og arbeidsgivere enn vanlige Nav-veiledere og vil ha færre brukere å forholde seg til. En jobbspesialist skal gjennomsnittlig ha om lag 20 personer å følge opp, ifølge Nav.

Oppfølging av forsøksprosjekt

Den økte satsingen på Nav-tiltak i egenregi er inspirert av erfaringene fra forsøksprosjektet «Kjerneoppgaver i Nav», som pågikk fra 2013 til 2016. I dette forsøket deltok fem håndplukkede Nav-kontorer, som tok over oppgaver som tidligere var satt ut til attføringsbedrifter.

Forsøksprosjektet har fått mye positiv omtale, men det har også møtt kritikk. Forsøket har en rekke metodiske svakheter, og resultatene kan ikke generaliseres til å gjelde alle Nav-kontorer, påpekte forsker Kristine Grimsrud i forrige nummer av Velferd.

Arbeids- og sosialdepartementet er kjent med de faglige innvendingene, men det ser ikke ut til å ha dempet entusiasmen for forsøket. I fjorårets stortingsmelding om Nav trekker Regjeringen fram de positive erfaringene fra «Kjerneoppgaver i Nav» i sin begrunnelse for å gi Nav større frihet til selv å utføre avklarings- og oppfølgingstjenester.

Ujevnt fordelt

De 100 millionene Nav har fått til disposisjon i år, er ujevnt fordelt mellom fylkene. Mest går til Hordaland, som får 11,2 millioner. Det er mer enn tre ganger så mye som nabofylket Sogn og Fjordane. Sør-Trøndelag får 9,3 millioner. Det er nesten like mye som Oslo og nesten tre ganger så mye som Nord-Trøndelag.

Også Hedmark, Telemark og Rogaland får mer enn gjennomsnittet.

Midlene er tildelt på grunnlag av folketall og hvor mange tiltaksplasser fylkene normalt bruker. Men Akershus, Hedmark, Telemark, Hordaland og Sør-Trøndelag har fått mer enn de skulle hatt utfra folketall for å videreføre kompetansemiljøer de har bygd opp gjennom å delta i kjerneoppgaveforsøket, opplyser Nav.

Siste fra Velferd.no

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Det digitale skiftet i offentlig sektor er i full anmarsj. Mer egenansvar hos befolkningen og persontilpassede tjenester er noe av det vi kan forvente i årene som kommer, ifølge ny rapport.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler