Velferdkonferansen 2017:

– Menneskelige behov passer ikke alltid innenfor én sektor

Velferdkonferansen 2017

SAMARBEIDSENTUSIAST: Nav kan ikke løse disse utfordringene rundt unge og utenforskap alene, sa Sigrun Vågeng da hun åpnet Velferdkonferansens andre dag. (Foto: Øivind Fjeldstad)

Skal vi få flere unge ut i jobb eller utdanning kreves det et tettere samarbeid i politikken og mellom de ulike etatene, mener Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Nav-direktør Sigrun Vågeng adresserte Navs utfordringer knyttet til å få unge inn i utdanning og arbeidsliv da hun holdt åpningsinnlegget under Velferdkonferansens andre dag.

Vågeng påkekte at Norge har mye ressurssterk ungdom, men at det likevel er store kontraster blant unge.

– I dag er 42 000 under 30 år registrert med nedsatt arbeidsevne. Mange flere unge enn tidligere får uføretrygd, og ofte er psykiske helseplager årsaken. Og frafallet i skolen blir ikke mindre, kunne hun fortelle.

Sektorregime

For å kunne ta tak i disse utfordringene mener Vågeng at Norge må få til et bedre samarbeid på tvers av ulike fagfelt.

– I Norge er vi eksperter på å dele inn i ulike sektorer, men menneskers behov passer ikke alltid innenfor én sektor, påpekte hun.

Arbeidsgivere er den eneste langtidsbrukeren Nav vil ha. Derfor er det viktig at våre ansatte vet hvem de skal snakke med.
Nav-direktør Sigrun Vågeng

Et tettere samarbeid må forankres både politisk, mellom etater og kommunene, mener Nav-direktøren.

– Nav kan ikke løse alt alene, og slik er det for de andre sektorene også. Vi må finne og bruke gode modeller sammen. Mye bra er allerede på gang, og dette må vi fortsette å bruke og videreutvikle i 2018.

Ett felles oppdrag

Konferanselos Svein-Tore Bergestuen utfordret Vågeng på hva som gjøres for å få til et slikt samarbeid.

Nav-direktøren kunne fortelle at hun oppfordrer de ulike statsrådene til å snakke sammen. I tillegg har hun håp om at de ulike direktoratene får ett felles tildelingsbrev som beskriver en felles oppgave og målsetting.

– Nav har allerede fått til et sterkere samarbeid med Helsedirektoratet, og har begynt samtaler med Utdanningsdirektoratet for å få til det samme. Den tredje tingen vi gjør er å tydeliggjøre for våre ansatte at samarbeidet mellom skole, barnevern og helse også må forsterkes innad i kommunene, sa hun.

Kjennskap til arbeidslivet

Vågeng presiserte videre at den eneste langtidsbrukeren Nav vil ha er arbeidsgivere.

Det er svært viktig at de som jobber i Nav kjenner arbeidslivet og arbeidsgivernes behov, fortalte hun.

Nav har ikke vært gode nok på oppfølging av enkeltmennesker. Dette er noe de nye ungdomsteamene skal bidra til å endre på.
Nav-direktør Sigrun Vågeng

– Det er arbeidsgiverne som ansetter, og det må vi aldri glemme. 80 prosent av norske bedrifter er små med åtte til ti ansatte, og da er det viktig å vite hvem man skal snakke med, understreket Nav-direktøren.

– Jeg tror veldig på trening i ordinært arbeidsliv, og med et tettere samarbeid med utdanningsmyndigheter og fylkeskommuner blir det lettere å få folk i gang. Da kan de få kvalifikasjonene de mangler og dermed muligheten til å ordne opp i eget liv og ta vare på seg selv, la hun til.

Tett oppfølging

Et tredje punkt for å få unge i jobb eller utdanningsløp er oppfølging. Vågeng erkjente at innsatsen der ikke alltid har vært optimal.

– Opp igjennom har ikke Nav brukt nok tid på oppfølging av enkeltmennesker, men dette er noe de nye ungdomsteamene i Nav skal bidra til å endre, sa hun.

Vågeng fortalte også at Nav får midler til 73 000 nye tiltaksplasser i 2018, og at hun er glad for at Nav får støtte til å gjøre mer av jobben selv.

– Man får ofte inntrykk av at det er et konkurranseforhold mellom Nav og attføringsbransjen, men det er dessverre sånn at det fortsatt er mer enn nok arbeidsoppgaver til oss alle.  Derfor fortsetter unge å være øverst på Navs prioriteringsliste, og vi viderefører ungdomssatsingen ut i 2018, avsluttet hun.

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler