Medieinteresse for sak i Velferd

OMTALE I ANDRE MEDIER: Hovedsaken i siste nummer av Velferd førte til oppslag i flere andre medier. Saken ble blant annet slått stort opp på ABC Nyheter.

OMTALE I ANDRE MEDIER: Hovedsaken i siste nummer av Velferd førte til oppslag i flere andre medier. Saken ble blant annet slått stort opp på ABC Nyheter. Faksimile fra ABC Nyheter

Velferds oppslag om at Nav nekter å endre praksis etter å ha lidd nederlag i lagmannsretten, har vakt oppmerksomhet i andre medier. I samme nummer av Velferd er det flere andre nyhetssaker knyttet til Nav.

Hovedoppslaget i siste nummer av Velferd handler om uførepensjonist Dagfinn Bergestig som vant over Nav i lagmannsretten – og om at Nav har bedt sine ansatte om ikke å rette seg etter dommen.

Artikkelen i Velferd har vakt interesse i andre medier. Aftenposten hadde et oppslag om saken i papirutgaven tirsdag 25. mars og la den ut på sine nettsider samme dag.

Også ABC Nyheter lagde en sak basert på oppslaget i Velferd. Der førte saken til en livlig diskusjon i kommentarfeltet.

Les hele saken om Dagfinn Bergestig og Nav i den digitale utgaven av Magasinet Velferd.

Trygdeavklaringspenger

I samme nummer av Magasinet Velferd er det flere nyhetsartikler som tar for seg Navs arbeidsområder. En av artiklene ser på erfaringene med arbeidsavklaringspenger, en ordning som ble innført for fire år siden.

Som navnet tilsier, er målet med arbeidsavklaringspenger å få folk ut i arbeid. I praksis har imidlertid få kommet seg over i arbeid. Langt flere har gått over på uføretrygd, går det fram av artikkelen i Velferd.

Endret målgruppe for jobbstrategi

Siste nummer av Velferd tar også for seg regjeringens jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Strategien ble lansert i 2012 for å få flere fysisk funksjonshemmede med utdanning ut i arbeid.

I Navs arbeid med strategien har denne målgruppen imidlertid fått en beskjeden plass. Navs hovedmålgruppe er blitt unge med lav utdanning og rus- og psykiatriproblemer, går det fram av artikkelen i Velferd.

Disse sakene og mye annet stoff om aktuelle velferdsspørsmål finner du i Velferd 2-2014.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler