Tidligere trygdesjef slår alarm:

– Mange rammes hardt av svikt i Nav

BELASTENDE SYSTEM: Tidligere trygdesjef Aina Helgesen har opplevd en rekke tilfeller av rot, sendrektighet og feil saksbehandling i Nav. – Det er altfor mange enkeltskjebner der sårbare mennesker opplever at Nav-systemet er belastende og ikke avlastende, sier hun.

BELASTENDE SYSTEM: Tidligere trygdesjef Aina Helgesen har opplevd en rekke tilfeller av rot, sendrektighet og feil saksbehandling i Nav. – Det er altfor mange enkeltskjebner der sårbare mennesker opplever at Nav-systemet er belastende og ikke avlastende, sier hun. Foto: Øivind Fjeldstad ©Øivind Fjeldstad

Tidligere trygdesjef Aina Helgesen slår alarm i siste nummer av magasinet Velferd. – Rot, feil og arroganse i Nav påfører sårbare mennesker store økonomiske og psykiske belastninger, advarer hun.

Aina Helgesen kjenner offentlig byråkrati bedre enn de fleste. Gjennom et langt yrkesliv har hun hatt ulike stillinger i offentlig forvaltning, deriblant noen år som trygdesjef. Denne erfaringen har hun hatt god nytte av. En rekke ganger har hun hjulpet bekjente, naboer og familie som har møtt veggen i Nav-systemet.

Oppgaven har ikke vært enkel. Helgesen forteller om brev fra Nav som knapt har vært til å forstå, dokumenter som er blitt borte, sendrektig saksbehandling, rot med utbetalinger og Nav-medarbeidere som ikke har satt seg inn i saksdokumentene.

– Hadde jeg ikke hatt erfaring som trygdesjef, ville jeg ikke funnet ut av disse sakene, sier hun.

Roper varsku

Den tidligere trygdesjefen er glad hun kan bruke sine erfaringer til å hjelpe andre. Samtidig er hun alvorlig bekymret over hvor vanskelig det kan være å vinne fram hvis man ikke kjenner systemet og ikke har noen til å hjelpe seg.

– Jeg blir lei meg når jeg forstår at man i dette systemet er avhengig av å kjenne noen som kan trygdesaker for å få sin rett, sier Aina Helgesen. I tillegg til å bistå andre har hun også egne erfaringer med Nav etter at hun skadet seg under en arbeidsreise.

Erfaringene fra møtene med Nav gjør at Aina Helgesen mener det er grunn til å rope varsku. Derfor har hun kontaktet Velferd for å formidle sine erfaringer.

– Bare i de siste månedene har jeg vært involvert i sju saker med Nav. Bare én av disse har gått korrekt og smertefritt igjennom, sier hun.

Intervjuet med Aina Helgesen er hovedsaken i magasinet Velferd 6-2014, som nettopp har utkommet. Klikk her for elektronisk utgave.

Alvorlige konsekvenser

Feil og svakheter i Nav-systemet kan ha store økonomiske og menneskelige konsekvenser for den som rammes, advarer Aina Helgesen. Den alvorligste saken hun har vært involvert i, endte med at Nav-klienten skadet seg selv alvorlig i depresjon og fortvilelse, med livsvarige konsekvenser. Det skjedde etter en langvarig strid med Nav for å få utbetalt sykepenger og foreldrepenger.

– Den saken har så mange saksbehandlingsfeil, overskridelser av tidsfrister og en form for arroganse som jeg i mine 35 år som saksbehandler og leder i offentlig forvaltning ikke kan huske å ha sett maken til. Feilene hos Nav medførte mye belastende ekstraarbeid i en allerede sårbar situasjon, sier den tidligere trygdesjefen.

FFO bekrefter belastninger

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) bekrefter at møtet med Nav kan være en stor påkjenning for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

– Lang saksbehandlingstid og feil hos Nav kan få store økonomiske konsekvenser for brukerne. Det kan igjen føre til psykiske belastninger. Folk opplever frustrasjon, sinne og maktesløshet, sier leder Anne Therese Sortebekk ved Rettighetssenteret til FFO.

Les mer om erfaringene til Nav-brukere som henvender seg til FFO i siste nummer av magasinet Velferd.

Nav vil lære av feil

– Vi beklager sterkt hvis feil fra vår side medfører ekstra belastninger for våre brukere, og vi vil gjøre det vi kan for å rette opp, uttaler Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland.

– Vi er klar over at våre vedtak kan ha store konsekvenser for enkeltmennesker. En del av våre brukere er i en utfordrende livssituasjon når de tar kontakt med oss, noe som krever særlig årvåkenhet fra vår side, både i direktekontakt og i behandlingen av søknader og krav, skriver Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland i en e-post til Velferd.

Les hele intervjuet med tidligere trygdesjef Aina Helgesen og Navs kommentarer til kritikken i Velferd 6-2014.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler