Liten IA-kunnskap i arbeidslivet

LITE KJENT: Nettstedet inkluderende.no ble lansert med brask og bram i september i fjor. Men målet om å nå bredt ut er ikke nådd.

LITE KJENT: Nettstedet inkluderende.no ble lansert med brask og bram i september i fjor. Men målet om å nå bredt ut er ikke nådd.

Én av fire arbeidstakere vet ikke om de jobber på en arbeidsplass med IA-avtale. Og bare én av ti kjenner nettstedet inkluderende.no, som regjeringen og partene i arbeidslivet har lansert som et viktig verktøy i IA-arbeidet.


I mer enn ti år har regjeringen og partene i arbeidslivet flagget avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som en hovedsatsing i arbeidet for å få ned sykefraværet og øke sysselsettingen blant funksjonshemmede og eldre. Likevel er kunnskapen om IA-arbeidet og IA-verktøy begrenset blant arbeidstakere og ledere, viser en undersøkelse Opinion Perduco har utført for partene bak nettstedet inkluderende.no.

Den enkelte arbeidsplass regnes som hovedarenaen for IA-arbeidet, og virksomheter som inngår IA-avtale får tilgang til spesielle ordninger og tjenester fra Nav. Men 24 prosent av arbeidstakerne vet ikke om bedriften de jobber i er en IA-bedrift, viser spørreundersøkelsen fra Opinion Perduco.

Uviktig med IA-avtale

Blant dem som jobber i en bedrift uten IA-avtale, er det beskjeden interesse for at bedriften skal inngå en slik avtale. Omtrent halvparten i denne gruppen mener at det er uviktig om arbeidsplassen er IA-bedrift eller ikke. Bare én av tre arbeidstakere sier at de helst vil jobbe i en IA-bedrift.

Interessen for å inngå IA-avtale er også liten blant ledere i bedrifter uten en slik avtale. Bare 7 prosent av disse lederne ønsker at deres virksomhet skal bli en IA-bedrift, mens 62 prosent svarer nei på dette spørsmålet.

Kjenner ikke nettsted

Mange tiltak er satt i gang for å øke interessen for IA-arbeidet. Et av disse er nettstedet inkluderende.no, som ble lansert med brask og bram i Colosseum kino i Oslo i september 2011. Nettstedet skal være et opplæringsverktøy i arbeidet for et inkluderende arbeidsliv.

Bak inkluderende.no står alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Ved lanseringen fastslo de at målet var å nå bredt ut: «Målgruppen er alle virksomheter i hele Norge; store, små, offentlige, private, de med IA-avtale og de uten».

Ett år senere viser det seg at nettstedet har lykkes dårlig med å nå ut. Bare én av ti arbeidstakere og ledere svarer at de kjenner til nettstedet, viser undersøkelsen Opinion Perduco har gjort for partene bak inkluderende.no. Blant ledere i IA-bedrifter er kjennskapen noe bedre, men også i denne gruppen er det bare to av ti som kjenner nettstedet.

Selvransakelse i organisasjonene

Den manglende kjennskapen til inkluderende.no har ført til en selvransakelse blant dem som står bak nettstedet.

– Tilbakemeldingene fra de som har tatt i bruk verktøyet er gode, men det er klart at når bare én av ti vet hva inkluderende.no er, så er det ikke gjort en god nok markedsføringsjobb, sa fagsjef Jon Olav Bjergene i Unio da resultatene av undersøkelsen ble lagt fram.

– Jeg er overrasket over at så få kjenner til et av de viktigste IA-verktøyene, sa leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Ledere har ekstra ansvar

KS-direktør Sigrun Vågeng var en av flere som uttrykte spesiell bekymring over manglende kjennskap til nettstedet blant ledere, som skal føre an i arbeidet med å nå målene i IA-avtalen.

– Ledere har et ekstra ansvar for at disse målene nås, og det er derfor uheldig at så få kjenner til et så nyttig verktøy, påpekte Vågeng.

Resultatene av undersøkelsen fra Opinion Perduco ble lagt fram i forkant av den årlige, nasjonale IA-konferansen som ble arrangert 13. november. Nå jobbes det for at flere skal få øynene opp for inkluderende.no. I forbindelse med IA-konferansen sparket partene i arbeidslivet i gang en kampanje for å øke bruken av nettstedet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler