Mørkved sykehjem i Bodø:

Lavere fravær når ansatte trives

INVOLVERING: – Vi jobber med miljø og holdninger så du skal ha lyst til å gå på jobb selv om kroppen krangler litt, sier leder Elsa Kommedahl (til venstre) ved Mørkved sykehjem i Bodø.

INVOLVERING: – Vi jobber med miljø og holdninger så du skal ha lyst til å gå på jobb selv om kroppen krangler litt, sier leder Elsa Kommedahl (til venstre) ved Mørkved sykehjem i Bodø. Foto: Werner Juvik ©Werner Juvik

Sykehjemsleder Elsa Kommedahl satser for fullt på faglig påfyll og sterk involvering av ansatte i alle avgjørelser. Hun har gjort sykefraværsarbeid til nærværsarbeid. Det gir resultater.

Forskere ved Fafo har på oppdrag fra Nav intervjuet ledere ved sykehjem som utmerker seg med lavere sykefravær over tid enn andre sykehjem i kommunen sin. Hva kjennetegner disse lederne og hva kan andre lære av dem, var det forskerne ville finne ut av. De har også intervjuet tillitsvalgte og rådgivere ved Nav Arbeidslivsenter.

– Enhetslederne oppgir at de kartlegger sykefraværet grundig. Først når man ser mønstre og årsaker kan man sette inn målrettede tiltak. Ofte er det gjengangere i staben som er mye syke. Der ulike typer av tilrettelegging ikke har ført til mer nærvær, har lederne konfrontert de ansatte det gjelder for å finne løsninger, sier Fafo-forsker Lise Lien, som sammen med kollega Hanne Bogen står bak rapporten.

– Gode ledere er tett på den enkelte

Noen ansatte finner yrket mer fysisk og psykisk krevende enn andre. Ved å ture å ta de vanskelige samtalene kan man finne løsninger for dem som ikke har helse til å stå fulltid i et slikt yrke. For noen har det ført til hel eller delvis uføretrygding, mens andre har fått redusert stillingsstørrelse eller blir veiledet inn i andre yrker.

– For andre kan sykefravær bunne i mangel på følelse av mestring. Da kan en mulig løsning være at leder hjelper vedkommende i prioritering av de daglige arbeidsoppgavene eller tilbyr kompetanseheving gjennom kurs. Gode ledere er tett på den enkelte og ser de ulike behovene, sier Lien.

Sykefravær ingen privatsak

Mørkved sykehjem har det siste halvåret ligget på rundt åtte prosent sykefravær.

– Det er høyere enn landsgjennomsnittet, men bra for sykehjemssektoren. Vi har hørt om sykehjem med fravær på 20–25 prosent, sier forsker Lise Lien.

Sykefravær er ikke en privatsak, mener de åtte lederne som er intervjuet av forskerne. Elsa Kommedahl ved Mørkved sykehjem for personer med demens i Bodø er en av dem. Hun har vært leder av sykehjemmet siden starten for 13 år siden. Hundre ansatte, i stillinger fra 0,13 til 100 prosent.

– Vi snakker om viktigheten av nærvær i alle mulig sammenhenger – på personalmøter, i arbeidsmiljøgruppa, alle skal forstå hvor betydningsfulle de er i hverdagen her hos oss, sier Kommedahl.

Men man skal ikke ha dårlig samvittighet dersom man er syk og borte fra jobben. Tanken er heller at det må jobbes med miljø og holdninger slik at man skal ha lyst til å gå på jobb selv om kroppen krangler litt en periode.

Les hele artikkelen i Velferd 7-2015. Klikk her for elektronisk utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler