Kriminelle tjener penger på velferdstjenester

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Kriminelle aktører har flyttet seg fra byggebransjen til velferdssektoren, ifølge en rapport om arbeidslivskriminalitet i Norge. Slik kriminalitet truer legitimiteten til velferdsstaten, advarer rapporten.

Trygdesvindel, svart arbeid, skatteunndragelser og andre former for arbeidslivskriminalitet koster det norske samfunnet mange milliarder kroner i året.

Og slik kriminalitet foregår i økende grad bak en tilsynelatende lovlydig fasade, ifølge rapporten «Arbeidslivskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2017».

«Flere og flere kriminelle ser ut til å foretrekke et legalt ytre for å kamuflere kriminaliteten.»
Analytiker Marit E. Klemetsen, NTAES

Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Senteret ble opprettet i fjor som et av regjeringens tiltak mot arbeidslivskriminalitet.

Legalt ytre

Sammenblandingen av lovlydig og kriminell drift var en av trendene som ble trukket fram da NTAES-rapporten nylig ble presentert på et seminar i regi av forskningsstiftelsen Fafo.

– Flere og flere kriminelle ser ut til å foretrekke et legalt ytre for å kamuflere kriminaliteten framfor å operere helt svart og uregistrert. Den seriøse framtoningen kan gi tilgang til nye markeder der pengene kanskje sitter litt løst, sa analytiker Marit E. Klemetsen ved NTAES.

Kriminelle aktører bytter gjerne bransje dersom de øyner nye fortjenestemuligheter. Noen har oppdaget slike muligheter i offentlig finansierte tjenester på velferdsfeltet, fortalte Klemetsen.

– Vi ser at kriminelle aktører som tidligere var etablert i byggebransjen, nå er observert i offentlige omsorgstjenester når private gjør oppdrag på anbud for det offentlige. Det gjelder for eksempel innen barnevern og ungdomsarbeid.

– En trend

Det er ikke småkriminelle det dreier seg om, men aktører som er kjent for alvorlig og omfattende kriminalitet, fastslår NTAES.

«Dette kan være tegn på at flere kriminelle i tiden framover vil se de økonomiske mulighetene som ligger i tjenesteleveranser for det offentlige», skriver senteret i sin rapport.

At kriminelle er på vei inn i velferdssektoren bekreftes av a-krimsenteret i Oslo, som koordinerer ulike etaters innsats mot arbeidslivskriminalitet.

– Det er mange nok tilfeller til at vi kan kalle det en trend, sa koordinator for a-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug, til Fagbladet i sommer.

Utfordrer velferdsstaten

Den omfattende arbeidslivskriminaliteten innebærer tapte inntekter for staten. Samtidig kan viljen til å betale skatter og avgifter for å opprettholde velferdsstaten bli svekket, påpeker NTAES i sin rapport.

«Misbruk av velferdsytelser, subsidier og fradragsordninger truer legitimiteten til velferdsstaten», advarer NTAES.

Siste fra Velferd.no

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

I en tid hvor de store visjonene mangler i politikken, mener historiker Rutger Bregman at det er på tide å tenke nytt. Innføring av en grunnlønn til alle vil ha stor betydning for de som har minst, mener han. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler