Ingen uføretrygd til unge

NEI TIL UNGE: - Det er hårreisende at unge stemples varig ut av arbeidslivet, mener Robert Eriksson.

Robert Eriksson Foto: Stortingsarkivet

Fremskrittspartiet vil ikke innvilge uføretrygd til unge under 40 år. Et tilsvarende forslag i Danmark har møtt knallhard kritikk.

Ingen unge under 40 år skal innvilges uførepensjon. Unntak skal bare gjøres dersom det er helt åpenbart at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet, vedtok Fremskrittspartiet på sitt landsmøte før sommeren.

– Jeg har møtt unge med lettere psykiske lidelser som ikke har fått hjelp, men som i stedet har fått tilbud om uførepensjon. Det er hårreisende at de skal stemples varig ut av arbeidslivet, sier stortingsrepresentant Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet.

I stedet for uføretrygd vil Fremskrittspartiet innføre et nytt program for langsiktig oppfølging av unge under 40 år, med særlig vekt på å møte unge med psykiske lidelser. Med programmet skal det være en støtteordning på nivå med arbeidsavklaringspenger, sier Eriksson, som er leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Inspirert av Danmark

Fremskrittspartiet er inspirert av et tilsvarende forslag i Danmark, forteller Robert Eriksson.

 “Ingen unge under 40 år skal få førtidspensjon, med mindre det er helt åpenlyst at de aldri kan få det bedre,” heter det i et forslag til uførereform som den borgerlige danske regjeringen la fram før jul i fjor.
 
Regjeringen varslet at den ville behandle unntaksbestemmelsene strengt. Den anslo at bare drøyt én av ti unge som i dag får innvilget uførepensjon, ville få det med det nye forslaget.
Hva som skjer med forslaget etter regjeringsskiftet i Danmark nå i høst, er usikkert. Men også den nye, rødgrønne regjeringen sier i sin regjeringserklæring at den vil innføre endringer i systemet slik at færre unge innvilges uføretrygd.
 

Uakseptabelt

Aldersgrense på førtidspensjon er uakseptabelt. Det setter til side en individuell vurdering av arbeidsevne og muligheter, mener Danske Handicaporganisationer (DH), en paraplyorganisasjon som representerer 330 000 funksjonshemmede dansker.
 
– Konsekvensen vil være at unge mennesker som ikke kan arbeide, blir tvunget til å leve på sosialhjelp, kanskje i mange år. Det vil føre til økt fattigdom fordi sosialhjelpssatsene er mye lavere enn uførepensjonen, sier Stig Langvad, formann i DH.
 
Å nekte unge uføre en varig løsning vil særlig ramme mennesker som sliter med psykisk sykdom, advarer Langvad.
 
– Stress, usikkerhet og dårlig økonomi vil med stor sikkerhet gi dårligere helse for mange, spesielt for personer med psykiske lidelser som angst, depresjoner og schizofreni. Det vil ikke bedre utsiktene til å komme i arbeid.
 

Arbeiderpartiet er kritisk

Også i Norge er det motstand mot forslaget om å nekte unge under 40 år uføretrygd.
 
– Man kan ikke innvilge uføretrygd etter alder. Det er mulighetene til å komme i arbeid som må avgjøre om man får uføretrygd eller ikke, sier stortingsrepresentant Tove L. Brandvik fra Arbeiderpartiet. Brandvik er saksordfører for regjeringens forslag til uførereform, som er til behandling i Stortinget.
 
– Vi er enige i at vi må ha bedre tiltak rettet mot unge, men skiller lag i spørsmålet om aldersgrense for uføretrygd. Fremskrittspartiets forslag vil gi unge uføre en usikker økonomisk situasjon. I verste fall kan de risikere å ha en uavklart situasjon i mer enn 20 år.
 
Også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er skeptisk til Fremskrittspartiet forslag.
 
– Alle som tilfredsstiller kravene til uføretrygd, må få tilbud om det, uansett alder, fastslår assisterende generalsekretær Jarl Ovesen.
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler