Mislykket rekrutteringsprosjekt i Spekter-regi:

Ingen funksjonshemmede fikk jobb

BARE ÉN TIL INTERVJU: I alt 128 stillinger ble utlyst i Spekters rekrutteringsprosjekt, men bare én søker med nedsatt funksjonsevne ble innkalt til intervju. Vedkommende fikk ikke jobben.

BARE ÉN TIL INTERVJU: I alt 128 stillinger ble utlyst i Spekters rekrutteringsprosjekt, men bare én søker med nedsatt funksjonsevne ble innkalt til intervju. Vedkommende fikk ikke jobben. Illustrasjon: Shutterstock ©Shutterstock

I to år har arbeidsgiverorganisasjonen Spekter satset aktivt for å rekruttere arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Resultatet er nedslående. Ingen funksjonshemmede har fått ansettelse gjennom prosjektet.

128 stillinger ble utlyst. Fire søkere oppga at de hadde nedsatt funksjonsevne. Én ble innkalt til intervju. Ingen ble ansatt.

Dette er de nakne fakta som forteller hvordan det gikk da arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ville ta et tak for å få flere funksjonshemmede i arbeid. Fire virksomheter tilknyttet Spekter deltok i prosjektet, som pågikk fra våren 2012 til sommeren 2014.

Historien om Spekters resultatløse forsøk på å rekruttere funksjonshemmede fortelles i siste nummer av magasinet Velferd, som nettopp har utkommet. Klikk her for elektronisk utgave.

Å få flere funksjonshemmede i arbeid er et av tre delmål i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og det er dette delmålet man har lykkes dårligst med. Som Velferd skrev i nummer 6-2014 har sysselsettingen blant funksjonshemmede gått med, ikke opp, siden den første IA-avtalen ble inngått i 2001.

Hensikten med Spekters prosjekt har vært å bidra til en mer positiv utvikling på dette området.

På ordinære vilkår

Mens offentlige virksomheter har iverksatt trainee-programmer og andre særtiltak for å få funksjonshemmede i jobb, har hensikten med Spekter-prosjektet vært å rekruttere gjennom vanlige ansettelsesprosesser. Denne tilnærmingen ble valgt blant annet fordi forskning viser at funksjonshemmede kan oppleve at offentlige tiltak og virkemidler virker negativt inn på selvtilliten og at de helst vil ha jobb på ordinære vilkår.

Beskjeden målsetting

Målsettingen var å ansette fem personer med nedsatt funksjonsevne gjennom prosjektet. En beskjeden målsetting, mente Spekter, men den viste seg likevel å være for optimistisk.

To av de fire virksomhetene fikk ingen søkere som oppga at de hadde nedsatt funksjonsevne. De to andre fikk to funksjonshemmede søkere hver.

– Én av de fire ble innkalt til intervju, men vedkommende hadde vesentlig mindre arbeidserfaring enn den som fikk jobben, sier spesialrådgiver i Spekter og leder for prosjektet, Kari Saastad.

Les hele artikkelen om Spekters prosjekt for å rekruttere funksjonshemmede i magasinet Velferd 8-2014. Klikk her for elektronisk utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler