Kvalifiseringsprogrammet:

Ikke for unge i Oslo

TRYGDEAVHENGIGHET: I hovedstaden frykter Nav-kontorene at deltakelse i kvalifiseringsprogrammet kan gjøre ungdom avhengige av offentlige stønader. I Trondheim derimot mener Nav-kontorene at slik deltakelse gir ungdom økonomisk forutsigbarhet.

TRYGDEAVHENGIGHET: I hovedstaden frykter Nav-kontorene at deltakelse i kvalifiseringsprogrammet kan gjøre ungdom avhengige av offentlige stønader. I Trondheim derimot mener Nav-kontorene at slik deltakelse gir ungdom økonomisk forutsigbarhet. Foto: Ann-Elin Wang ©Ann-Elin Wang

Kvalifiseringsprogrammet er en lovfestet rett for dem som oppfyller vilkårene. Likevel har hovedstaden en bevisst politikk om ikke å tilby programmet til ungdom, ifølge Nav. Andelen unge deltakere er mer enn tre ganger så høy i Trondheim som i Oslo.

Mange tusen personer deltar til enhver tid i kvalifiseringsprogrammet (se faktaramme), som er omtalt som regjeringens viktigste tiltak mot fattigdom og utstøting. Sist høst var deltakerantallet drøyt 7 300. Av disse var 20 prosent under 25 år, viser tall fra landets Nav-kontorer per 31. august i fjor.

Kvalifiseringsprogrammet er myntet på personer i yrkesaktiv alder mellom 19 og 67 år som står i fare for å bli langtidsmottakere av sosialhjelp. I mange kommuner er unge mennesker en viktig målgruppe. Andelen unge i programmet varierer imidlertid sterkt fra kommune til kommune og fra fylke til fylke.

Når Navs tall fordeles på fylker, finner vi Troms på topp. Der var 33 prosent av deltakerne under 25 år i august i fjor. Deretter fulgte Finnmark og Møre og Romsdal, der andelen unge var 32 prosent.

Oslo skiller seg klart ut i den andre enden av statistikken med en andel unge på bare 6 prosent. Derfra er det et langt sprang til den nest nederste, Akershus, der andelen unge var 17 prosent, og Østfold med en andel unge på 19 prosent.

Ulik praksis

Kvalifiseringsprogrammet er en lovfestet rettighet for dem som oppfyller vilkårene for å delta. Kommunene har imidlertid ulik praksis når det gjelder å tilby unge plass i programmet, konstaterer Nav. En artikkel i Navs skriftserie Arbeid og velferd nr. 2-2011 peker blant annet på klare forskjeller mellom Oslo og Trondheim.

«Oslo har eksempelvis hatt en bevisst policy om ikke å tilby unge Kvalifiseringsprogrammet, fordi de ikke ønsker å gjøre ungdom avhengige av stønad. Andre kommuner, som Trondheim, ser annerledes på Kvalifiseringsprogrammet; de bruker ordningen systematisk for å få unge ut i arbeid.»

Navs tall viser at andelen unge deltakere i kvalifiseringsprogrammet er mer enn tre ganger så høy i Trondheim som i Oslo.

Les hele artikkelen i Velferd 1 -2012

Les også: Bosted kan avgjøre om du kommer i jobb

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler