Høyre, Frp og Venstre enige om inkluderingsdugnad

INNSATS MOT UTENFORSKAP: Å sikre velferdsstaten og hindre utenforskap er utpekt som de overordnede målene i forhandlingene mellom Høyre, Frp og Venstre på Jeløya. (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix)

Å få flere i jobb blir en hovedprioritet framover, fastslo partilederne for Høyre, Frp og Venstre på tredje dag av regjeringsforhandlingene på Jeløya. Politikerne vil ha partene i arbeidslivet med på dugnad.

– Vår visjon er et samfunn der alle kan delta. Vi skal senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne, innvandrere og de som har pådratt seg hull i CV-en, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

– Det blir en av de viktigste oppgavene for regjeringen framover, sa Solberg da hun sammen med Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande torsdag presenterte en løypemelding på tredje dag av regjeringsforhandlingene på Jeløya.

Skal sikre velferdsstaten

De tre partilederne er enige om at flere i arbeid er en forutsetning for et bærekraftig velferdssamfunn. Å sikre velferdsstaten og hindre utenforskap er utpekt som de overordnede målene i forhandlingene.

– Det viktigste vi gjør, er å legge til rette for at alle som kan delta i arbeidslivet, får muligheten til det. Alle som kan jobbe, må jobbe, sier Jensen.

«På dette området har offentlig sektor vært dårligst.»
Statsminister Erna Solberg

Vil invitere til dugnad

De tre vil nå invitere partene i arbeidslivet til en såkalt inkluderingsdugnad, sammen med sosiale og ideelle entreprenører, for å finne ut hvilke tiltak som skal iverksettes. Samtidig skal det satses videre på lønnstilskudd og arbeidstrening.

– Men vi skal også tenke nytt og større, sier Solberg, som mener det offentlige har et særlig stort ansvar.

– På dette området har offentlig sektor vært dårligst. Det må vi gjøre noe med.

Tall fra arbeidskraftundersøkelsen viser at 43 prosent av dem som har en funksjonshemning, var i jobb i andre kvartal i fjor, en klart lavere andel enn i befolkningen for øvrig. Også i enkelte innvandrergrupper er sysselsettingen lav.

Les også: Færre unge funksjonshemmede i jobb

Krevende løp

Om tonen i forhandlingene slo Solberg fast at det er «bra stemning og godt humør», mens Siv Jensen skyndte seg å tilføye at forhandlingene også er vanskelige.

«Ingenting er klart før alt er klart.»
Erna Solberg

– Selv om det er mye vi er enige om, er det også mye vi er uenige om og må diskutere oss fram til, utdypet hun.

Solberg brukte også denne gang sitt mantra om at «ingenting er klart før alt er klart». Men på spørsmål om enkelte saker allerede er kvittert ut, valgte hun en litt annen vri:

– Vi går i sirkel, sa statsministeren.

– Men det går framover, altså, tilføyde Grande.

Den første uka skal alle politikkområdene gjennomgås ett for ett. Runde to, som starter neste uke, skal etter planen være en mer detaljert gjennomgang av områdene, særlig de mer problematiske, som asyl og innvandringspolitikk og miljøavgifter. Andre saker som kan skape trøbbel, er oljeboring i sårbare områder, oljepengebruk og skattenivå.

– Må tro på egen kraft

Det er ikke satt noen frist for regjeringsforhandlingene, som etter planen skal fortsette gjennom helgen og neste uke. Så langt er forhandlingene i rute, får NTB opplyst.

Dersom samtalene lykkes og Venstre trer inn i regjeringen, kan fredag 19. januar bli datoen da de nye statsrådene viser seg på Slottsplassen for første gang.

Ifølge Solberg vil en eventuell regjeringsplattform først og fremst være et uttrykk for hva de tre partiene ønsker å få til.

– Men vi må jo også være realistiske og se hva vi kan få gjennom i Stortinget. Så må vi jo også tro på vår egen overbevisningskraft, sier hun.

Selv om de tre partiene skulle bli enige om en avtale, er regjeringen likevel avhengig av støtte fra KrF for å få flertall i Stortinget.

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler