Hjelpemiddelutvalget ønsker økt valgfrihet

ØKT VALGFRIHET: – Sett brukeren i sentrum, sa Arild Hervik da han via skype presenterte hjelpemiddelutvalgets rapport for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. (Foto: Øyvinn Myge/ASD)

Hjelpemiddelbrukere bør få større frihet til å velge hjelpemidler som er tilpasset deres behov. Det mener et offentlig utvalg som har saumfart den norske hjelpemiddelpolitikken.

Nordmenns behov for hjelpemidler fra det offentlige vil stige bratt i årene som kommer. Mens det var 135 000 brukere av hjelpemidler i 2015, er det beregnet at antallet vil øke til 300 000 i 2060.

Tallene omfatter bare brukere ved Navs hjelpemiddelsentraler. I tillegg kommer et stort antall brukere av hjelpemidler som ikke administreres av hjelpemiddelsentralene.

Den forventede økningen skyldes i hovedsak en aldrende befolkning.

Ekspertutvalg

Beregningene av antall hjelpemiddelbrukere framkommer i en rapport fra et ekspertutvalg som har gjennomgått norsk hjelpemiddelpolitikk. Utvalget overleverte sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i begynnelsen av februar.

Hjelpemiddelutvalget har vært ledet av professor Arild Hervik ved Høgskolen i Molde. Han er selv en erfaren hjelpemiddelbruker.

Søkelys på anbud

Et av spørsmålene utvalget har tatt opp, er systemet for innkjøp av hjelpemidler.

Nav kjøper inn hjelpemidler for mer enn fem milliarder kroner i året, og anskaffelser skjer gjennom et omdiskutert anbudssystem.

Funksjonshemmede mener innføring av anbud har ført til dårligere produkter og mindre valgfrihet, fortalte Velferd i en reportasje i fjor høst.

«Dispensasjonsordningen bør brukes mer aktivt slik at brukerne kan få det hjelpemiddelet som er skreddersydd deres behov.»
Arild Hervik, leder i hjelpemiddelutvalget

Hjelpemiddelutvalget tegner et mer positivt bilde av anbudssystemet. Utvalget har innhentet en ekstern evaluering fra selskapet Oslo Economics og lener seg på deres vurderinger.

«Hovedinntrykket som etterlates i deres rapport er at dagens anskaffelser av tekniske hjelpemidler skjer på en hensiktsmessig måte», skriver utvalget.

Utvalget er imidlertid enig med kritikerne i at systemet tar for lite hensyn til brukernes behov og at valgfriheten ikke er stor nok.

Vil øke handlingsrommet

I en del tilfeller inngår Nav parallellavtaler med flere leverandører. Da rangerer Nav de ulike produktene, og brukere opplever et press for å velge produktet Nav rangerer som nummer én.

– Vi vil øke handlingsrommet slik at brukerne lettere får tilgang til det hjelpemiddelet som passer dem best, selv om det ikke står øverst på lista, sa Arild Hervik da han presenterte hjelpemiddelutvalgets rapport.

Hjelpemiddelbrukere kan få dispensasjon for å velge et annet produkt enn det Nav har rangert øverst, men dispensasjonsordningen er lite brukt. Ifølge kritikerne skyldes det blant annet at Nav ikke informerer om muligheten til å søke om dispensasjon.

– Dispensasjonsordningen bør brukes mer aktivt slik at brukerne kan få det hjelpemiddelet som er skreddersydd deres behov, mener Hervik.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler