Hensynsløshet kan redusere uførerisiko

REDUSERT RISIKO: Personlighetstrekk som gjenspeiler uærlighet, hensynsløshet og uansvarlighet kan redusere risikoen for å bli ufør, viser studien fra Folkehelseinstituttet.

REDUSERT RISIKO: Personlighetstrekk som gjenspeiler uærlighet, hensynsløshet og uansvarlighet kan redusere risikoen for å bli ufør, viser studien fra Folkehelseinstituttet. Illustrasjon: Shutterstock ©Shutterstock

Uærlige og manipulerende personlighetstrekk kan redusere risikoen for å bli uføretrygdet, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Fysiske og psykiske lidelser gir økt risiko for uføretrygd. Men også personlighet er av betydning. Betydningen varierer imidlertid etter hva slags personlighetstrekk det er snakk om, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Mens innesluttethet og usikkerhet øker uførerisikoen, kan en hensynsløs personlighet faktisk gi lavere risiko for å bli uføretrygdet.

Sjudoblet uførerisiko

Hvis en persons tanker, følelser og handlinger medfører plager for personen selv eller for andre, kan det hende personen oppfyller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse. Mellom fem og ti prosent av befolkningen oppfyller kriteriene for en slik diagnose, ifølge Folkehelseinstituttet.

Forskere ved instituttet har intervjuet nesten 3 000 unge voksne om psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser, og har funnet at det å ha en personlighetsforstyrrelse sjudobler risikoen for å ende på uføretrygd.

Uførerisikoen ved personlighetsforstyrrelser er om lag dobbelt så høy som ved angst- og depresjonslidelser.

Ikke dårligere moral blant uføretrygdete

Da Folkehelseinstituttet så på hvilke spesifikke personlighetstrekk som økte risikoen for å bli uføretrygdet, fant de at risikoen økte særlig ved trekk knyttet til svingende følelser, ustabile sosiale relasjoner, innesluttethet og sosial usikkerhet.

De som ble uføretrygdet, hadde imidlertid færre såkalte antisosiale trekk enn andre, det vil si trekk som gjenspeiler uærlighet, hensynsløshet og uansvarlighet.

– Det ser med andre ord ut til at personlighetstrekk som gjenspeiler skjør psykisk helse eller dårlige mestringsstrategier øker risikoen for uføretrygd, men det er altså ingenting som tyder på at uføretrygdede skulle ha «dårligere moral» enn andre, sier lege Kristian Østby i en artikkel på FHIs nettsider. Østby er stipendiat ved avdeling for genetikk, miljø og psykisk helse ved Folkehelseinstituttet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler