Magasinet Velferd i 2014:

Har satt viktige saker på dagsordenen

OMTALE I ANDRE MEDIER: Velferds sak om Dagfinn Bergestigs kamp mot Nav førte til oppslag i flere andre medier, deriblant Aftenposten.

OMTALE I ANDRE MEDIER: Velferds sak om Dagfinn Bergestigs kamp mot Nav førte til oppslag i flere andre medier, deriblant Aftenposten. Faksimile fra Aftenposten

Nav er dømt for lovstridig praksis, men fortsetter som før. Unge i Drammen må jobbe for å få sosialhjelp. Kutt i utdanningsstøtte til funksjonshemmede undergraver IA-avtalen. Dette er blant sakene Velferd har satt på dagsordenen i år.

Velferd har ved flere anledninger i år fortalt om enkeltmenneskers vanskelige møter med det offentlige velferdsapparatet. Vi har også rettet søkelyset mot spriket mellom idealer og virkelighet i velferdspolitikken. Samtidig har vi i mange artikler tatt for oss gode eksempler på velferdstiltak som virker. Dekningen av arbeid og inkludering er styrket, og det er blitt mer humor i spaltene, viser en rask gjennomgang av 2014-årgangen av Velferd.

Her er noen av sakene Velferd har satt på dagsordenen i år:

Vant kampen mot Nav

Etter en lang kamp vant uførepensjonisten Dagfinn Bergestig en knusende seier over Nav i rettssalen. Etterpå har Nav-ansatte fått instruks om ikke å rette seg etter lagmannsrettens kjennelse. Denne saken var hovedoppslaget i Velferd nr. 2-2014.

Saken kom for retten etter at Nav hadde satt ned Bergestigs uføregrad og krevd tilbakebetaling av 70 000 kroner som de mente han hadde fått urettmessig utbetalt. Bergestig kunne dokumentere at han hadde fått feil informasjon fra sin saksbehandler i Nav, men det spilte ingen rolle, ifølge Nav. Og da Bergestig fikk medhold i retten, ga Nav-ledelsen beskjed til sine ansatte om at de ikke skulle ta hensyn til dommen i behandling av lignende saker.

Velferds oppslag om Dagfinn Bergestigs kamp mot Nav førte til at saken ble tatt opp i flere andre medier, deriblant i Aftenposten.

Tidligere trygdesjef slår alarm

Historien om Dagfinn Bergestig er en av flere saker i år der Velferd har rettet et kritisk søkelys mot Nav. En annen sak var hovedoppslaget i nr. 6-2014, der tidligere trygdesjef Aina Helgesen ropte varsku om at mange rammes hardt av svikt i Nav.

– Rot, feil og arroganse i Nav påfører sårbare mennesker store økonomiske og psykiske belastninger, advarte Helgesen.

Avliver myte om mediekjør mot Nav

Velferd har imidlertid ikke bare brakt kritisk stoff om Nav i dette året. Også positive saker fra Nav har fått spalteplass.

I artikkelen Drømmeuker for unge på sosialhjelp i Velferd nr. 5-2014 fortalte vi historien om hvordan Nav Grünerløkka gjennom skreddersydde motivasjons- og mestringskurs får utsatte ungdommer ut i utdanning og jobb. Denne saken fikk spredning utover Velferds vanlige leserkrets gjennom delinger på Facebook og Twitter.

I år har Velferd også avlivet myten om at det er et ensidig mediekjør mot Nav i mediene. Både blant Nav-ansatte og blant journalister selv kan man finne en oppfatning om at medienes dekning av Nav er ensidig negativ, men det stemmer ikke med virkeligheten, fortalte Velferd i nr. 3-2014.

Artikkelen Mye skryt av Nav i pressen presenterte funnene i en stor undersøkelse av medieomtalen av Nav i 2013. Og tallenes tale var klar. Gladsakene om Nav i mediene er nesten dobbelt så mange som de kritiske oppslagene.

Ikke noe Nav-ombud i sikte

Velferd har i dette året fulgt den blåblå regjeringens arbeid med velferdspolitikk, og vi har blant annet sett på hvordan arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har fulgt opp sakene han brant for da han var i opposisjon.

I artikkelen Nav-ombud i det blå i Velferd 7-2014 fortalte vi om hva som har skjedd – eller snarere ikke skjedd – med opprettelsen av et ombud for Nav-brukere.

– En av mine saker, som jeg har kjempet for i snart åtte år, er å få på plass et Nav-ombud sa daværende stortingsrepresentant Robert Eriksson i Stortinget 18. juni i fjor. Han krevde et slikt ombud på plass i løpet av 2013.

Etter at han ble arbeids- og sosialminister har imidlertid lite skjedd. I stedet for raskt å opprette et Nav-ombud, har Eriksson fortalt Stortinget at han ikke lenger vet om han vil ha et slikt ombud, skrev Velferd i artikkelen om denne saken.

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere har vært en av de omstridte sakene den blåblå regjeringen har satt på dagsordenen. Mange har ytret sin skepsis, men i Drammen har Nav allerede stilt klare aktivitetskrav. I Drammen må unge i aktivitet fra dag én for å få sosialhjelp, skrev Velferd i en reportasje i nr. 4-2014.

Mer stoff om arbeidsliv og inkludering

Stoff om inkluderende arbeidsliv har vært en hovedsatsing for Velferd i 2014. I serien «IA-avtalen – visjon og virkelighet», har vi påvist sviktende politisk oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv. En av artiklene i serien, Utdanningskutt undergraver IA-avtalen, fortalte at politiske vedtak om kutt i støtte til utdanning har ført til at færre funksjonshemmede har kommet ut i jobb. Det er stikk i strid med IA-avtalens mål.

På den positive siden har Velferd i løpet av det siste året hatt en rekke reportasjer fra tiltak som bidrar til å realisere målet om et mer inkluderende arbeidsliv i praksis. Reportasjer i Velferd har blant annet tatt for seg NHO-prosjektet Ringer i vannet, inkluderende rekruttering hos Rema distribusjon i Stavanger og et nyskapende attføringsarbeid på PS:hotell i Oslo.

Mer humor i spaltene

Faste lesere av Velferd vil ha oppdaget at vi i 2014 har fått mer humor inn i bladet enn før. Blant annet har vi innført den faste spalten Ekskludert! Eksklusive nyheter om inkludering. Her ser vi på velferds-Norge med et satirisk blikk, med «nyheter» som ganske enkelt er for gode – eller for gale – til å være sanne.

I denne spalten har vi blant annet brakt «nyheter» om at regjeringen vil frata uføre taxfree-kvoten for alkohol og tobakk, at Nav skal fusjonere med REMA 1000 for å innføre Nav i butikk og at regjeringen vil eksportere trygdemottakere til Spania. Hadde dette vært sant, ville trolig proteststormene mot regjeringen blitt enda større enn de har vært i høst.

De satiriske nyhetene i «Ekskludert!» vil være et fast innslag i Velferd også i året som kommer. Men først og fremst vil Velferd, som Norges eneste uavhengige blad på velferdsfeltet, fortsatt sørge for å gi leserne en solid, bred og oppdatert dekning av nyheter og bakgrunn om det norske velferdssamfunnet på godt og vondt.

Gikk du glipp av noen av sakene som er nevnt i denne artikkelen fordi du ikke er abonnent på Velferd? Vil du hold deg oppdatert på det som skjer på velferdsfeltet? Klikk her for å tegne abonnement.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler