– God velferd må ikke bli en hvilepute

ALVOR: Selv om mange har det godt i Norge, må ikke de svakeste gruppene bli glemt, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.(Illustrasjonsfoto: Ida K. Holm/Røde Kors).

– Til tross for at de fleste i Norge har det bra, må ikke samfunnet glemme de svakeste, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland. I samarbeid med Statistisk sentralbyrå har Røde Kors utviklet rapporten Sosial Puls, som peker på åtte av de største humanitære behovene i landet.

– For Røde Kors er det avgjørende å hele tiden avdekke, hindre og lindre nød, sier Bernt G. Apeland, som er hjelpeorganisasjonens generalsekretær.

Han understreker at dette ikke bare gjelder internasjonalt, men også i eget hjemland.

Derfor utarbeider Røde Kors med jevne mellomrom en rapport kalt Sosial Puls for å finne ut hvilke humanitære behov som er størst i det norske samfunnet.

Rapporten har tidligere blitt gjennomført i 1993 og 2001, og årets utgave er laget i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Rusavhengiges situasjon mest prekær

Basert på eksisterende levekårsdata, lister rapporten opp åtte grupper hvor de humanitære behovene er størst.

Resultatene for 2017 er som følger:

1. Personer med alvorlig rusavhengighet

2. Barn som utsettes for mishandling, vold, mobbing og omsorgssvikt

3. Asylsøkere, særlig barn og de som har fått avslag

4. Eldre med og uten demens, i sykehjem

5. Personer med alvorlige psykiske lidelser

6. Langtids sosialhjelpmottakere

7. Fattige barnefamilier

8. Unge utenfor eller i randsonen av arbeidsliv og utdanning

«At barn og unge representerer halvparten av gruppene er ekstremt alvorlig, for det betyr at noen titusener har det veldig dårlig.»
Bernt G. Apeland, generalsekretær, Røde Kors

Ifølge rapporten og Apeland er situasjonen mest prekær for alvorlig rusavhengige.

– Rusavhengige utgjør riktignok ikke den største gruppen, men er gruppen hvor vi ser den mest dramatiske konsekvensen direkte tilknyttet levealder, forklarer Apeland.

At rusavhengige har størst dødelighet i Norge skyldes alvorlige helseproblemer og overdoser, forteller generalsekretæren.

Alvorlige funn knyttet til barn og unge

Apeland understreker at Røde Kors ønsker å være en tydelig stemme overfor norske myndigheter på vegne av de ulike gruppene som er representert i rapporten. I lys av dette er han vel så opptatt av et annet funn rapporten avdekker.

– .Det som kom mest overraskende på oss er at barn og unge utgjør halvparten av gruppene, sier han.

Ifølge Apeland lever over 100.000 barn i fattigdom i Norge. Rundt 60.000 barn lever i voldelige hjem. Generalsekretæren forteller at man finner lignende tall i de andre gruppene hvor barn og unge er representert, og at det er mye overlapp.

– Dette er ekstremt alvorlig, for det betyr at noen titusener har det veldig dårlig. Det er et alvor vi ikke har tatt inn over oss tidligere, hverken vi i Røde Kors eller samfunnet generelt, sier Apeland og legger til:

– Derfor er jeg veldig opptatt av at vi skal jobbe mot en nulltoleranse for dette i mye større grad enn før.

En god barndom varer livet ut

Apeland mener derfor at forebygging i situasjoner som omhandler barn og unge må få størst prioritet.

Røde Kors mener forebyggende tiltak bør lovfestes i kommunene, og at hver kommune bør pålegges å kartlegge sine innbyggeres levevilkår.

«Både frivillige organisasjoner, lokale og sentrale myndigheter må få til et bedre samarbeid, slik at vi kan forsterke hverandres innsats.»
Bernt G. Apeland, generalsekretær, Røde Kors

– De kommunene som ikke evner å gi gode tilbud må få hjelp av statlige myndigheter, slik at vi kan redusere antall barn og unge som ender opp i de ulike gruppene, sier generalsekretæren.

Apeland forklarer at det er en tydelig sammenheng mellom oppvekst og hvem som ender opp i gruppene Sosial Puls-rapporten tar for seg.

– Mange av de voksne har hatt oppvekster som har gjort at de har falt utenfor. Derfor er det ekstremt viktig å forebygge på et tidlig tidspunkt. Både frivillige organisasjoner, lokale og sentrale myndigheter må få til et bedre samarbeid, slik at vi kan forsterke hverandres innsats, sier han.

– Vi må skjerpe oss

Med valget nært forestående ønsker Apeland å sende en beskjed til politikerne.

– Selv om faktum er at de fleste i Norge har det bra, må ikke god velferd bli en hvilepute slik at de som faller utenfor ikke får den hjelpen de trenger, sier generalsekretæren.

Han understreker igjen at det viktigste grepet blir en satsing på oppvekstfeltet.

– Vi må alle skjerpe oss, det gjelder også Røde Kors, for det er ikke akseptabelt at så mange barn lever i vold og fattigdom, sier han.

 

Siste fra Velferd.no

Forskning

Tre klare kriterier går igjen i hjelpetiltakene for barn og unge med størst effekt, viser ny forskning. At unge blir lyttet til er den viktigste suksessfaktoren, forteller SINTEF-forsker Line Melby.

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler