Tillitsprosjektet i Mandal:

Ga økt fravær likevel

SKULLE FÅ NED FRAVÆRET: Innføring av retten til ett års egenmelding bygde på en hypotese om at sykefraværet ville gå ned når de ansatte ble vist tillit og ikke behøvde å gå veien om lege for å få sykmelding. I praksis viste det seg at fraværet økte etter at ordningen ble innført.

SKULLE FÅ NED FRAVÆRET: Innføring av retten til ett års egenmelding bygde på en hypotese om at sykefraværet ville gå ned når de ansatte ble vist tillit og ikke behøvde å gå veien om lege for å få sykmelding. I praksis viste det seg at fraværet økte etter at ordningen ble innført. Illustrasjon: Shutterstock ©Shutterstock

Mandal kommune har fått mye skryt for sitt forsøk med ett års egenmelding ved sykdom. Men sykefraværet økte etter at ordningen ble innført.

Rett til 365 dagers egenmelding ved sykdom og tett oppfølging av sykmeldte. Det er hovedingrediensene i Tillitsprosjektet i Mandal kommune, et prosjekt som i mediene er omtalt som et flaggskip i arbeidet med å få ned sykefraværet i Norge.

«Delegasjoner fra ulike organisasjoner, andre kommuner og private virksomheter kommer ustanselig på besøk for å se, lytte og lære,» skrev Aftenposten i 2010.

Mye positiv medieomtale til tross: Hovedmålet er ikke nådd, viser en evaluering som tar for seg de første tre driftsårene av prosjektet.

Langtidsfraværet økte

«Tillitsprosjektet har som målsetting å redusere kommunens langtidssykefravær, og dermed totalfraværet,» fastslo bystyret i Mandal da det ga klarsignal for prosjektet.

I praksis har utviklingen i fraværet gått i feil retning, viser en evaluering Universitetet i Agder og Agderforskning har gjennomført. Evalueringen bygger på data fra innføringen av utvidet egenmelding i mai 2008 og fram til utgangen av juni 2011.

«Det lange fraværet har i gjennomsnitt blitt lengre i løpet av Tillitsprosjektet – til tross for mer systematisk oppfølging, økt overvåking av sykefraværet, igangsetting av flere helsefremmende og forebyggende tiltak, og en betydelig ressursinnsats fra Nav i kraft av tilretteleggingstilskudd,» fastslår evalueringen.

Det korte fraværet har gått noe ned i prosjektperioden, men samlet sett økte sykefraværet i kommunen med drøyt åtte prosent fra det første til det tredje året av prosjektet.

Les hele artikkelen om evalueringen av Tillitsprosjektet i Velferd 7-2012. Elektronisk utgave kan kjøpes her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler